WWF има нужда от вашата подкрепа rel=
© WWF Poland

Подкрепете ни в опазването на дивата природа в България

WWF е международна природозащитна организация, която работи и в България от 2006 г.

Предизвикателствата пред нас са наистина сериозни:
- проучване и опазване на последните вековни гори в България;
- възстановяване на гори по бреговете на реки;
- възстановяване на есетровите риби в река Дунав, които са надживели динозаврите, но днес са под заплаха;
- подкрепа за традиционните селски стопани и природоопазващия туризъм;
- насърчаване на възобновяемата енергия и енергийна ефективност;
- непрекъсната борба с незаконните икономически дейности в защитените природни местности;
- образователни и иновационни програми за младежи.

Помогнете ни да изградим бъдеще,
в което хората живеят в хармония с природата.


Станете наш дарител и при достигане на дарение от 70 лв. (еднократно или на вноски) ще ви изпратим и мека плюшена играчка.

Направете подарък на природата и на себе си!

                                       

 
 
© WWF Bulgaria
Персонален сертификат за дарение
© WWF Bulgaria