WWF има нужда от вашата подкрепа | WWF

WWF има нужда от вашата подкрепа rel=
© WWF Poland

Подкрепете ни в опазването на дивата природа в България

WWF е международна природозащитна организация, която работи по много проблеми в България – опазване на защитените територии, горите и сладководните екосистеми, развитието на селските райони.

Предизвикателствата пред нас са наистина сериозни:
- проучване и опазване на последните вековни гори в България;
- възстановяване на есетровите риби в река Дунав, които са надживели динозаврите, но днес са под заплаха;
- подкрепа за традиционните селски стопани и природоопазващия туризъм;
- насърчаване на възобновяемата енергия и енергийна ефективност;
- непрекъсната борба с незаконните икономически дейности в защитените природни местности.

Помогнете ни да изградим бъдеще,
в което хората живеят в хармония с природата.


В знак на признателност ще получите персонален електронен сертификат с уникални снимки на панда.

Станете наш дарител и при достигане на дарение от 70 лв. ще ви изпратим мека плюшена играчка рис.

Направете подарък на природата и на себе си!

                                       

 
 
© WWF Bulgaria
Персонален сертификат за дарение
© WWF Bulgaria