Важни събития в Дунавско-Карпатския регионНай-значимото от календара

 
© Wild Wonders of Europe / Cornelia Doerr / WWF
Зърнещ, Румъния
© Wild Wonders of Europe / Cornelia Doerr / WWF
1992: WWF основава Програма Зелен Дунав, която да работи за опазването на Дунав и Дунавската делта.

1998:
WWF основава Дунавско-Карпатската програма, която да координира и ръководи дейностите на WWF в двата екорегиона.

2000:
Със съдействието на WWF правителствата на България, Румъния, Молдова и Украйна подписват споразумение за Зелен коридор Долен Дунав - най-голямата международна инициатива за възстановяване и защита на природата в Европа.
- WWF създава Инициативата за Карпатския екорегион – платформа на неправителствени организации и институти, които искат да защитят Карпатите.

2001:
В срещата на върха за околната среда и устойчивото развитие в Дунавско-Карпатския регион, организирана от WWF и румънското правителство, взимат участие 18 държавни глави.
- WWF стартира Инициатива за приемане в Европейския съюз, която да подкрепи страните кандидатки да развиват и прилагат европейското законодателство в опазването на природата.

2003:
Министри на околната среда подписват Карпатската конвенция в Киев.

2006:
Дунавско-Карпатската програма на WWF регистрира свои офиси в България и Румъния.
- В сила влиза Карпатската конвенция.