Как работимWWF в региона

 
© WWF / Anton VORAUER
Долен Дунав е място за гнездене на пеликани
© WWF / Anton VORAUER
В Дунавско-Карпатския регион WWF постига основните си цели – защита на природата, възстановяване и устойчиво управление – с помощта на:
Моделни проекти: WWF използва новаторски подход по места, за да достигне до конкретни, видими резултати, които илюстрират посланията на нашата работа.

Политика на влияние: WWF убеждава хората, които взимат решения на местно, национално и международно ниво да водят политика и да създават законодателство, което подкрепя опазването на природата и устойчивото развитие.

Комуникации: WWF обръща вниманието на ключови целеви групи към важни въпроси.

Работа с други организации: Доколкото е възможно, WWF работи в партньорство с правителства, неправителствени организации и фирми.

Формиране на знание и съзнание: WWF излага проблемите пред различни заинтересовани страни, включително широката общественост, посредством разнообразни комуникационни дейности.

Изграждане на капацитет: WWF подкрепя развитието на нови умения и знания сред правителствата, неправителствените организации и други заинтересовани страни в региона.

Ключова роля в региона: През април 2001 г. в Букурещ Дунавско-Карпатската програма на WWF организира първата среща на върха за околната среда и устойчивото развитие в Дунавско-Карпатския регион. Държавните глави на девет страни от региона приеха съвместна декларация, в която споделят ангажимента да опазват природата в района.

Днес Дунавско-Карпатската програма на WWF е важен двигател за подобряване на околната среда в Дунавско-Карпатския регион и работи тясно с международни донори, местната власт и заинтересованите страни.

Много страни от региона се присъединиха неотдавна към Европейския съюз или ще сторят това в близко бъдеще. Затова фокусът на работата на WWF се премества към разработването и прилагането на политиките и законодателството на Европейския съюз. Когато тази политика започне да се прилага, WWF насочва вниманието си към работата с различни заинтересовани страни, включително фирми, фермери и местната власт, за да се разработят практически решения в полза на хората и природата.

За повече информация посетете страницата на Дунавско-Карпатската програма на WWF