WWF Дунавско-Карпатска програма rel=
Басейнът на река Дунав и Карпатите са важни екорегиони, които покриват – изцяло или частично територията на 18 страни
© WWF-DCPO

WWF действа и в региона

Дунавско-Карпатската програма на WWF работи от 1998 г. Основните й цели са опазването, възстановяването на биологичното разнообразие и гарантирането на устойчиво развитие на два от определените 200 най-ценни екологични региона в света – басейна на река Дунав и Карпатите.
Басейнът на река Дунав е най-международният речен басейн в света, който обхваща 18 държави в течение на 2800-те си километра от Шварцвалд в Германия до Черно море. От относително запазеното си средно и долно течение на реката до впечатляващата делта при устието, Дунав предлага някои от най-богатите влажни зони в Европа и света.

Карпатите са последната оцеляла дива зона в Европа. Арката на тези планини е разположена в седем държави – от Чехия, през Полша, Словакия, Украйна и Унгария, надолу към Румъния и Сърбия. Карпатите са територия на едрите хищници. Тук живее повече от половината популация от мечки, вълци и рисове. В Карпатите може да се видят най-големите стари запазени гори извън Русия.