Виртуален Панда-гид rel=
Това е Пан - виртуалният гид на WWF България
© WWF
Проектът „Виртуален Панда-гид“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9347 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Периодът за изпълнение на проекта е 01.05.2020 - 31.05.2021 г.

Основна цел на „Виртуален Панда-гид“ е създаване на виртуален асистент, който да осъществява бърза и навременна комуникация с аудиторията на WWF онлайн във Viber. „Виртуален Панда гид“ ще предоставя различни видове интерактивно съдържание, което да помогне на потребителя да се запознае с работата на природозащитната организация в страната и нейните специфики.
 
 
© Active citizens fund
Виртуалният Панда-гид е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България
© Active citizens fund
 rel=
Пан ще отговори на всичките ви въпроси за дейността на WWF
© WWF

Ключови характеристики на виртуалния Панда-гид:

- отговори в реално време на често задавани въпрос (FAQ)

- информация за работа и дейности, които извършва WWF на територията на страната, представени чрез виртуална карта на България

- 6 вида викторини, обвързани с основните проектни дейности на организацията: гори, води, климат и енергия, защитени територии, диви животни и потребителско поведение.

Викторините дават детайлна информация относно най-значимите успехи и постижения на WWF в страната, а успешно преминалите ги ще получат уникален сертификат, удостоверяващ тяхното знание в сферата.

- възможност за участие в анкети, свързани с потребителски нагласи и познаване на WWF като природозащитна организация

- възможност за абониране за имейл бюлетина на WWF, както и бързи връзки към дарителски кампании.

Информацията за „Виртуален Панда-гид“  е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от WWF България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
 
 rel=
Не пропускайте да си початите с Пан. Той ви очаква
© WWF

Панда новини

Тук ще можете да проследите всички новости около виртуалния Панда-гид
 

Виртуалният асистент Пан е новото попълнение на WWF