WWF по света rel=

Къде работи WWF

WWF работи в почти 100 страни по света. В момента глобалните природозащитни приоритети са:

Промени в климата и зелена икономика
Пулсът на световния климат движи сезоните и регулира закономерностите във времето. Климатичните промени и глобалното затопляне са проблем на живот и смърт. Увеличаващото се замърсяване на въздуха заплашва оцеляването на природата и благоденствието на хората в цял свят.

Гори
За WWF работят повече от 150 експерти по горите в над 300 проекта по места. Те са подкрепяни от научни анализи и сериозни действия на политическо равнище. WWF изразходва повече от 40 милиона долара всяка година, за да намира решения на проблемите и заплахите, пред които са изправени горите в цял свят.

Води
До 2025 г. две трети от населението на света може да изпитва недостиг на вода. Сладката вода е най-важната съставка за човешкото благоденствие. Като огромен двигател, който работи ден и нощ, водният цикъл и свързаните с него екосистеми поддържат живота на планетата.

Океани и брегове

Океаните покриват 71% от повърхността на земята. Запасите от риба достигнаха най-ниските си равнища в цялата история заради прекомерен улов, недобро управление и загуба на хабитати. WWF работи за устойчивото използване на рибните запаси и за установяването на мрежа от добре управлявани защитени територии в морето, които да покриват поне 10% от световния океан.

Видове
Хиляди видове растения и животни са подложени на нарастваща опасност. Всеки ден загубата на хабитати, незаконната търговия, прекомерния лов, замърсяването и резултатите от климатичните промени и икономическото развитие се отразяват на дивата природа на планетата.

Токсични вещества
Замърсяването с отровни химикали заплашва живота на планетата. Заразени са всички океани и всички континенти от тропиците до някога девствените полярни райони.