© WWF

Експерти на WWF работят в България още от 1998 г., а през 2006 г. WWF официално регистрира в страната неправителствената организация WWF Дунавско-Карпатска програма България.


През 2016 години официално станахме на 10.


Тази година ви каним да пътувате и да празнувате с нас, да видите и пипнете опазването на природата и да се запознаете с екипа на WWF. Ще организираме събития из цялата страна. Бъдете с нас и сега, както през последните 10 години.

Благодарим ви!Подкрепете WWF. Вижте как на SPASETEDIVATAPRIRODA.BG

Второто от пет разселвания на есетри в Дунав

Възстановяване на застрашени видове в 10 парка

Часът на Земята - най-големият празник за природата

Боян Петров от Анапурна: пазете Пирин!

©: WWF-Thailand

Къде и кога с WWF през 2016 г.

Фотоконкурс: Преградените реки

Хиляди прегради (язовирни стени, бентове, баражи, водохващания, миниВЕЦ и т.н.) запречват българските реки и сериозно влияят на живота в тях. Нуждаем се от примери за прегради по реките, за да убедим институциите колко важно е да бъде ускорено намирането на решение.
Помогнете ни – отидете до реката и снимайте преградите!
Публикувайте снимката с хаштаг #СвободниРеки. Опишете къде и кога е направена снимката, коментирайте какво се вижда на нея. В края на лятото ще обобщим информацията във фотокнига, която ще връчим официално на министъра на околната среда и водите.
Подготвили сме изненада за най-активните от вас - еднодневна образователна екскурзия до красива планинска река.

Актуална информация - на страницата на събитието.


Предизвикателство на Пандата и Музейко

Предизвикателството на Пандата в Музейко се състои от 6 поредни задачи. В тях могат да се включат ученици на възраст от 7 до 18 години от цялата страна. Искаме да ги насърчим активно да опазват околната среда, като сами намират информация по зададените теми. За да се справят по-бързо и по-добре, ще трябва да включват семейството и приятелите си и да сформират собствен екип.

Ако искате да се включите, научете повече тук.


Денят на Дунав - отбелязваме го през юни на различни места

На 25 юни в София с Музейко  - децата и родителите, които ще посетят Музейко между 10 и 13 ч в събота, ще могат да видят и да се снимат с макет на най-голямата сладководна риба в света, която се среща в Дунав – моруната, да подредят пъзел с картата на дунавските държави, да се включат в забавна образователна игра и да си тръгнат с нови знания за природата. Ще има, разбира се, и подаръци :-).

WWF ви кани да отбележим заедно Международния ден на река Дунав в Екомузея с аквариум-Русе, с откриване на изложбата "Крайречните гори на България". Откриването ще се състои в 11 ч. в сградата на Екомузея и ще остане там до 1 август.

Час преди откриването на изложбата WWF и Регионален исторически музей – Русе организират поредица от образователни игри за деца, свързани с опазването на река Дунав. Началото е 10.00 часа, а мястото - Лапидариума зад музея.

Очакваме ви, за да отпразнуваме заедно деня на реката, която свързва 10 държави, стотици видове растения и животни, уникални местности и хората, обичащи природата!


Петъкът на FSC

Най-просто казано, Петъкът на FSC е международен празник на гората. Може да се запознаете подробно със сертификацията по-долу, в описанието за работата ни за горите. А в последния петък на септември каним всички, за които гората е ценност, които искат да помогнат и да ни подкрепят, да научат повече за българската гора. Или просто да се повеселят :).

Тази година Петъкът е на 30 септември, а наш домакин ще е НДК. Очаквайте скоро повече информация.

Опазване на горите - приоритет за WWF

България е сред държавите с най-много гори в Европа. Те покриват една трета от територията на страната и повечето са с естествен произход. Само около 4% от тях са се запазили като “девствени гори”, неповлияни от човешка дейност.

Горите на България имат ключова роля за предотвратяване на ерозията и опазването на източниците на 3,4-те милиарда куб.м. вода, използвани за водоснабдяване, в земеделието и рибарството, за производствени и енергийни цели. Горите са убежище за популациите на 43 световно застрашени видa животни и растения. Българските гори са място за отдих и туризъм и предоставят икономически и социални ползи за хората.

Отговорно управление на горите - FSC

WWF подпомага прилагането на независима и надеждна горска сертификация, която е доказан инструмент в световната практика за стимулиране на отговорното управление на горските ресурси. Прилагането на сертификацията по международната система FSC осигурява икономически изгодно ползване при спазване на законността, защита на интересите на работещите в горите и местните хора, опазването на биоразнообразието и ограничаване на замърсяването.

Логото на FSC върху изделията от дървесина показва, че даденият продукт произхожда от добре управлявани гори. WWF съдейства на националната работна група по създаване на национален стандарт за горска сертификация по схемата на FSC. През юни 2016 г. WWF България депозира националния стандарт за отговорно управление на горите.

Вековните гори

Вековните гори са последните кътчета дива природа, които са слабо повлияни от човека, пазят уникални примери за естествените процеси в природата и все още съхраняват генетичното и биологично разнообразие, характерно за девствените гори, съществували в цяла България преди много векове. Това са гори, които са се развивали столетия наред без съществена човешка намеса и са преминали през пълния си жизнен цикъл.

Над 50% от последните вековни гори в страната не попадат в защитени територии. Това означава, че те не се ползват с висока степен на закрила и във всеки момент могат да бъдат унищожени. Дори горите в природните и национални паркове не са в безопасност. В момента се прави опит чрез приемането на нови планове за управление на Пирин, Рила и Витоша да се отвори вратата към нови сечи в най-дивите части на планините, за да се удовлетворят съмнителни икономически интереси.

Още информация за работата на WWF за вековните гори.

Онлайн карта с най-актуалната информация за вековните гори в България.


Крайречни гори

Крайречните гори са толкова богати на биоразнообразие, че приличат на екваториалните джунгли. Освен дом на стотици видове растения и животни, те са изключително важни за предпазването от наводнения и свлачища, като в същото време естествено пречистват водата в реката. При поройни дъждове, високите води могат да се разливат в крайречните гори и така да забавят своята разрушителна скорост. Благодарение на крайречните гори, част от водата отново се връща в реките.

WWF в партньорство с Изпълнителната агенция по горите и регионалните дирекции по горите Русе и Пловдив, работи за възстановяване и опазване на естествени крайречни гори от местни видове около реките Дунав и Марица. Заедно ще възстановим 48,1 хектара (481 декара) естествени крайречни гори (от природно местообитание тип 91E0*).

Да спасим последните естествени реки в България

Всяка река е сложна екосистема и най-малката човешка намеса може да наруши естествения й път. В България са останали само незначителен брой естествени реки. Ние приемаме за даденост богатство на реките, но не осъзнаваме, че то е почти напълно изчерпано. Подложени на неспирен натиск, с всеки изминал ден безразсъдната човешка дейност изцежда живота им. Този безкрайно ценен ресурс е оставен на произвола и с него се злоупотребява ежедневно.

От създаването си WWF България работи за справяне с най-спешните и неотложни проблеми на реките, чието преодоляване е много важно, защото с времето става твърде скъпо, или невъзможно. Решението е просто – да се спазват законите.

Какво се случва с реките?

Морално остарялото мислене за управлението на реките от средата на миналия век, продължава да се прилага и до днес.

- Крайречната растителност бива изсичана, за да се направи място за земеделие или в неуспешен опит да се предотвратят наводнения.

- Язовирните стени пречат на миграцията на речните организми и на движението на хранителни вещества и наноси.

- В България почти всички рибни проходи са изградени без да се гарантира, че ще изпълняват функцията си, и без участието на специалисти.

- Изкопаването на пясък и чакъл от реките за строителство има унищожителни последици за екосистемите не само на реката, но и навътре в сушата.

- Изправянето на реките, поставянето на диги и прекъсването на меандрите ускорява течението на реката. Това ускорява ерозията на речното корито и променя природния баланс.

- Минимален воден отток трябва да бъде оставян след всяко водохващане, така че да се гарантира, че животът в реката няма напълно да изчезне.

- Дунавските есетри - видове на 200 милиона години - са критично застрашени. Тяхната естествена среда е почти унищожена, като в същото време са подложени и на бракониерски улов.

През 2014-2015 г. WWF организира национална информационна кампания за реките, придружена с петиция. Над 10 000 души заявиха подкрепата си за нашатаа работа за опазване на реките.