Нашите ценностиНашите ценности

Днес ние сме свидетели на климатична криза и деградация на природни екосистеми, водещи след себе си сериозни последици за живота на Земята.

Нашата мисия е да изградим бъдеще, в което хората да живеят в хармония с природата. За да изпълним тази мисия, ние работим за:
  • опазване на биоразнообразието – мрежата, която поддържа целия живот на Земята;
  • намаляване на екологичния отпечатък на човечеството;
  • гарантиране на устойчивото използване на природните ресурси в името на настоящите и бъдещите поколения.
Ние уважаваме многообразието както в природата, така и сред хората, партньорите и общностите, с които работим. Именно в богатството от култури и индивиди, които съставляват WWF, ние сме обединени от една мисия и един общ набор от ценности:

Смелост: Ние демонстрираме смелост чрез нашите действия: работим за промяна там, където е необходима, и вдъхновяваме хората и институциите да се справят с най-големите заплахи пред бъдещето на нашия общ дом – планетата Земя.
Почтеност: Ние действаме с почтеност, отчетност и прозрачност и разчитаме на науката и фактите да ни ръководят и да гарантират, че се учим и развиваме.
Уважение: Ние почитаме гласа и знанията на хората и общностите, на които служим. Работим, за да гарантираме правата им за устойчиво бъдеще.
Сътрудничество: Нашите успехи постигаме със силата на колективните действия и иновациите.
 
Нашите политики и предпазни мерки

Всеки служител, екип и офис на WWF носи отговорност за зачитане на нашите ценности, политики и предпазни мерки, както и за спазването на вътрешните правила. Всеки офис ръководи изпълнението на стратегията на WWF в своята страна като поема водеща роля в набирането на средства и ангажирането на лица и институции на своя територия. Другите офиси в мрежата трябва да уважават това. След като изградим глобална стратегия, позиция или приоритети, ние действаме и говорим в един глас в услуга на природата, на хората и на бъдещите поколения.
В допълнение към гореспоменатите ценности, всеки офис и всеки служител на WWF е отговорен за спазването на следните политики и предпазни мерки, с които сме се ангажирали като мрежа: Това съвсем не е изчерпателен списък, а само най-критичните политики и предпазни мерки, които гарантират нашия стандарт на работа.
 
Откритост и прозрачност

Ние следваме култура, позволяваща на всеки безопасно да изрази своите притеснения от неподходящо поведение от страна на служител или партньор на WWF. Също така местните общности или техни представители, които смятат, че са засегнати негативно от дейностите на WWF, могат свободно да изпратят своите жалби – или до офиса на WWF в България (office@wwf.bg) или до този глобален канал тук.
 
© WWF