Обяви по проект LENA​WWF България стартира процедура за избор на подизпълнител по ПМС 160

Предмет на настоящата процедура е „Логистична подкрепа за организиране на събития и обучения“, във връзка с изпълнението на проект LENA - Местна икономика и опазване на природата в региона на река Дунав.