Контакти



 
© WWF
WWF logo
© WWF
Адрес: ул. „Княз Борис I“ №147, ет.1
1000 София
 
Тел. (в работни дни от 9:00 до 18:00 ч.):
02 950 50 40, 02 950 50 41,
0885 829 885
 
E-mail: office@wwf.bg
 
Информация относно дарения:
Тел.: 02 808 20 64 (в работни дни от 9:00 до 18:00 ч.)
На този телефон можем да съдействаме само и единствено във връзка с въпроси, касаещи дарения от индивидуални лица. При нужда от друга информация, моля, позвънете на тел. 0885 829 885.

E-mail за връзка с дарители: kampania@spasetedivatapriroda.bg

Последвайте ни

Лого файлове за ползване от медии