Ще се реализира ли „Визия за София“?Posted on 21 July 2021
Визия за София
© WWF
На 22 юли, Столична община планира да натовари общинското предприятие Софияплан с функции, които може да блокират дейността му. Това е много тревожен сигнал към софийската общественост за бъдещето на столицата, която се задъхва от замърсяване, хаотично застрояване, непоносим трафик, липса на реализация на Зелената система, достъпност до детски градини и много други проблеми.
 
През последните години Софияплан работи над ключови, стратегически документи, които да дадат възможност за преодоляване на множеството дефекти на София. За целта Софияплан разработи редица анализи, сред които тези за степента на озеленяване в различни части на София, разминаванията между подробни и общ устройствен план и произтичащото от тях презастрояване, анализи на трафика и на подходящи решения за облекчаването му, създаване на огромна база данни за състоянието на обитаемата среда и осигуряване на лесен достъп до знания за града.
 
Днес, когато е време за конкретни действия по създадените планове, Софийска община не поема изпълнението им, връщайки отговорността към предприятието и то без допълнителен бюджет, човешки ресурс и правомощия. А това не са ли всъщност задълженията на кмета и зам-кметовете на общината?
 
Този подход налага въпроса - дали и кога ще има реализация на Визията за София - с чиста енергия, с устойчиво управление на ресурсите, качествена градска среда, популярен градски  транспорт, достъпно и качествено образование към бъдещето и т.н.? Или градът ни ще продължава да крета с непрозрачни решения на парче и липса на координация в действията си, и ежегодно ще бъде печално известен като една от най-замърсените столици в Европа.
 
Повече за процедурата с която Софийска община вменява нови задължения на Софияплан, може да намерите на този линк.
 
Позицията е подкрепена от:
 
WWF България
Горичка
Спаси София
ЕкоОбщност
Институт за кръгова икономика
Грийнпийс България
За Земята
Съюз на урбанистите в България
За Оборище
Фондация Корен
 
Ако и вие подкрепяте тази позиция, моля да я споделите.
Визия за София
© WWF Enlarge