WWF през 2019-а и занапред | WWF

WWF през 2019-а и занапредPosted on 13 January 2020
WWF преживя още една година близо до природата
© WWF
Във WWF изживяхме поредната удивителна година близо до природата. В началото на новото десетилетие искаме да споделим с вас усещанията си от тази привилегия и отговорност – да бъдеш природозащитник в България.
 
Може би ще учудим някого, но едно от най-големите предизвикателства на годината не е самото опазване на природата, а (не)възможността да ѝ посветим подобаващите усилия. WWF e неправителствена организация – група граждани, които обединяваме сили и знания в името на околната среда. Но за да е успешна работата ни, ние се нуждаем от подкрепа – от страна на институции, други граждани, бизнес и разбира се медии. За съжаление, изминалата година затвърди натиска върху гражданските обединения във всяка една сфера. Те са тенденциозно очерняни и лишавани от средства. А това е опасно, защото именно те създават алтернативи на институциите с политическа шапка. Днес е важно да опазим крехкото си гражданско общество, за да има кой да подаде ръка на страдащи хора и животни, да образова там, където училището не стига, да подаде сигнал за неправда или да събере средства за подкрепа, когато институцията не иска или не може да помогне.
 
През 2019 г. WWF продължи да помага за опазването на горите –  голямото ни национално природно богатство. Проучванията ни показаха, че, за съжаление, незаконният дърводобив далеч не намалява. Близо ¼ от дървесината, добита у нас, е в сивия сектор. Това е не само огромна финансова щета, но и допринася за загубата на ценни гори. И през изминалата година WWF продължи своя мониторинг на незаконния дърводобив и обученията за действия при съмнения за незаконна сеч. Организацията провежда и проверки на терен, а също и сътрудничи на ред районни прокуратури за разследване на формално законни сечи.
 
Продължава работата ни по възстановяване и създаване на нови гори. Усилията ни са съсредоточени в горите по теченията на реките. Те опазват живота в и около реката и пречистват водата. Те са също и естествена бариера срещу наводнения. Нашите нови гори са по поречието на Марица и са специално отгледана смес от традиционни видове –  бяла върба, черна и бяла топола, полски ясен, черна елша, полски бряст, източен чинар и летен дъб.
 
Имаме прекрасни гори, но най-ценните - горите с висока консервационна стойност продължават да намаляват. Гората ни може да се управлява още по-добре, затова помагаме за въвеждането на световния FSC стандарт за устойчиво управление на горите. През изминалата година обучихме над 200 горски служители за успешно прилагане на стандарта у нас. Проучваме и помагаме за опазването и на най-богатите, но в същото време слабо защитени, острови на биоразнообразието – старите гори
 
Губим живота в реките ни, губим и самите реки... Затова през 2019 г. WWF даде своя съществен принос към европейската кампания за опазване на закона за водите на ЕС – Рамковата водна директива. Гласовете на хиляди българи се включиха в нашата инициатива, за да не бъде законът отслабен, а, най-накрая, реално прилаган.
 
Затова и с помощта на 350 скаути ние почистихме десет водоема на територията на България, сред които отсечки от Искър, Дунав, Камчия и Шабленското езеро. Съвмесната инициатива е част от усилията ни не само да се грижим за реките, но и да ангажираме младите хора с тяхното опазване. С общи усилия успяхме да напълним цели 400 чувала с отпадъци.

През изминалата година WWF, не само в България, но по цялото течение на Дунав, се бори с национални и европейски институции за запазването на естествения характер на реката. За съжаление, бизнесът и правителствата в ЕС прокарват проект за преобразуване на коритото ѝ за транспортни нужди. Това обаче означава, че ще унищожи естествения ѝ ход, а заедно с него и ред ключови местообитания. Дунав ще се превърне в канал! Сами не можем да се справим... За щастие, рибарите са все по-ангажирани и активни за проблемите на реките. WWF работи със стотици рибари и рибарски организации за премахване на речни прегради, изграждане на рибни проходи и прекратяване на контрабандния улов.

А за Деня на Дунав организирахме първия триатлон „Свободен Дунав 2019”. Хора от цялата страна тичаха и караха каяци и велосипеди в красивия район на Русе в подкрепа на най-емблематичната европейска река. Освен че се забавляваха сред природата, те научиха интересни подробности за Дунав и за някои слабо познати нейни обитатели.

Нашите речни посланици, най-големите сладководни риби в света – есетрите, са звездите ни за 2019 г.! В началото на лятото пуснахме 25 000 руски есетри в Дунав. Те се адаптираха добре и не след дълго достигнаха делтата на реката. Проучванията ни потвърдиха, че четири от шестте вида дунавски есетри наистина обитават реката и усилията за опазването им дават резултат. След дългогодишна неуморна дейност с рибари и институции спечелихме доверието им и отворихме нова страница – започнахме да работим заедно. И добрите прецеденти не закъсняха – по сигнал на рибари близо до Силистра помогнахме за връщането в реката на незаконно уловенатта 200-та килограмова моруна Силвия

През 2019 г. световната тема за климатичните промени „проби” и в България. Стана ясно, че тя вече не е медийна екзотика, а реалност и опасност,  с която и ние трябва да се справяме. Това сериозно отношение обаче ни дава надежда за успех в нашата работа за излизане от въглищната зависимост в Перник и Бобов дол и за нова стратегия на държавата, която да осигури по-чиста и природосъобразна икономика. Разработихме и конкретен модел заедно с община Плевен, която вече има пътна карта за пълна декарбонизация до 2050 г.

С много ентусиазъм подготвихме и специален филм „След въглищата”. С него не предлагаме готови решения, а по-скоро искаме да дадем алтернатива и да създадем подходящи условия за развитие на засегнатите от десетилетната експлоатация на въглищата райони.

Изминалата година беше важна и за работата ни за Пирин. Успяхме да осигурим средства и експерти за теренно проучване на местообитанията на дивите кози и на птиците. Проучването събра данни и за състоянието на горите в националния парк, а също и доказа, че прекалената човешка намеса е опасна за неговите обитатели. През 2019 г. спечелихме окончателно делото за недопускане на нови строежи в парка. Заведохме дело за санитарните сечи в Пирин, а в началото на 2020 г. очакваме решение и по делото ни за липсата на екооценка на плана за управление национален парк „Пирин“. Подготвяме се и да продължим защитата на Пирин пред най-високия световен форум, на който се разглежда – Комитета за световното наследство на ЮНЕСКО.

За поредна година с болка установяваме, че човечеството продължава да унищожава и голяма част от рибните запаси. Затова в ход остава и нашата кампания за спасяване на живота в океаните, а също и на хората, чиито поминък зависи от традиционния риболов. Екипът ни посети София, Варна, Бургас, Пловдив, Габрово, Велико Търново с много игри и материали, които разясняваха за какво да внимаваме като купуваме риба – произход, тип улов, транспорт… За да останат жизнени популации, за да се спазва закона и да се съхранят традиционните култури. За това разказва и най-новата ни онлайн игра Наслука за природата.

Списъкът може да продължи още дълго, но спираме дотук, защото трябва да се върнем на терен: да подновим срещите си с администрации, бизнеси, с местни хора, да влезнем отново в съдебните зали и в лабораториите.
 

Включете се, бъдете с нас! Работата ни е много и трудна, сами няма да успеем...


Подкрепете WWF с sms абонамент с текст на латиница DMS GORA на 17777 (за всички мобилни оператори). Цената на месечното дарение е само 5 лв.Желаем ви честита и зелена 2020 година!
WWF преживя още една година близо до природата
© WWF Enlarge
WWF и доброворци се подготвят да засадят нова гора
© WWF Enlarge
Старите гори ни предоставят редица животоподдържащи функции
© WWF Enlarge
Положихме основите на нова гора край р. Марица
© WWF Enlarge
Изгрев над река Дунав
© WWF Enlarge
WWF и скаутите почистиха р. Русенски Лом
© WWF Enlarge
Ортганизирахме уникален Природен триатлон за Деня на Дунав
© WWF Enlarge
WWF пуснаха хиляди есетри по р. Дунав
© WWF Enlarge
Заснехме филм за проблемите в Бобов дол и Перник
© WWF Enlarge
Проучихме местообитанията на дивите кози
© WWF Enlarge
Черноморския бряг при ПП Странджа
© WWF Michael Gunther Enlarge
Спечелихме делото за незастрояване на НП Пирин
© WWF Enlarge