На есен зачестяват престъпленията срещу дивата природа в национални парковеPosted on 08 November 2021
SWiPE
© SWiPE
С настъпването на есента, туристите в националните паркове намаляват, но зачестяват престъпленията срещу дивата природа. Най-често те са свързани с различни форми на бракониерски лов – нощен лов, лов от превозни средства в т.ч. моторни шейни, АТВ, хеликоптери, използване на заглушители и други. Но ловът в националните паркове е забранен!

През октомври и ноември най-уязвими от незаконен лов са дивите кози, защото тогава е брачният им период. По това време те се събират в по-големи стада, а мъжките стават изключително невнимателни към външна опасност, фокусирайки се върху двубоите с други мъжки за спечелване на лидерската позиция.

Въпреки че дивите кози са изключително пъргави и бързи – могат да скочат 2 м на височина и до 6 м на дължина, както и да развият скорост от 50 км/ч, те са изключително любопитни и склонни да допускат хора в близост. Откритите скали, които ги предпазват от хищниците, ги правят лесна плячка на бракониери, които ги отстрелват с далекобойни пушки от голямо разстояние.

Заради поголовното й изтребване през 20 век, сега дивата коза е застрашен вид. В България видът наброява 1600–1800 индивида, като в Национален парк „Централен Балкан“ те са едва около 200–220 (според второто издание на Червена книга на България). Женската дива коза достига полова зрялост на 2-3 годишна възраст, а мъжките – на 3-4 години; обикновено се ражда по едно козле и то не всяка година, а и не всички оцеляват в суровите планински условия.

Ловът в националните паркове е забранен!

Ако станете свидетел на лов в националните паркове – Рила, Пирин и Централен Балкан, подайте сигнал на 112, както и на съответната паркова дирекция. Не забравяйте да вземете координати на мястото, където сте видели бракониерите; направете снимка, ако видите гилзи или убито животно; оставете телефон за обратна връзка.

Ако видите препарирана дива коза в някое заведение или хотел, подайте сигнал в съответната Регионална инспекция по околната среда и водите.

Подаването на сигнали за бракониерски лов е начинът да се обединим и да спрем заедно престъпленията срещу дивата природа.

Престъпленията срещу дивата природа представляват значителна и нарастваща заплаха за околната среда, за икономическото и социално развитие и сигурност. Такива дейности често се извършват от организирани престъпни групи и в много случаи включват корупция. Поради мащаба на проблема има спешна нужда от засилено прилагане на законите и по-ефективно преследване, които да противодействат на престъпленията срещу дивата природа. За да подпомогне тези процеси, WWF България се включи в проекта SWiPE.

Проектът е подпомогнат от европейската програма LIFE и стартира под името „Успешно преследване на престъпленията срещу дивата природа в Европа“ (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe)  или накратко SWiPE. Той се изпълнява от WWF, Flora & Fauna International, TRAFFIC, Държавна прокуратура на Република Хърватия и Съдебна академия (Хърватия) в 11 европейски държави: България, Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Словакия, Унгария, Испания, Италия, Украйна и Полша. Целта на консорциума е да работи с правоприлагащите органи, за да обезсърчи и в крайна сметка да намали престъпността срещу дивата природа чрез подобрено прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда. Със своите дейности SWiPE има за цел да допринесе за увеличаване на броя на успешно преследваните престъпления.
SWiPE
© SWiPE Enlarge