Граждани могат да помогнат да спре презастрояването на най-южното Черноморие | WWF

Граждани могат да помогнат да спре презастрояването на най-южното ЧерномориеPosted on 23 March 2020
Южното крайбрежие отново е под заплаха.
© Ogilvy & Mather Sofia
Проектът за нов общ устройствен план на община Царево допуска ново, значително презастрояване на най-южната част от българското Черноморие. До 31 март се приемат становища по предложението, а за април е насрочено обществено обсъждане. След анализ за стотици страници документи, инициативата “Зелени закони” и Коалиция “За да остане природа в България”, в която членува и WWF, подготвиха примерно становище, което може да послужи на всеки гражданин. С него той може да изрази мнението си и да помогне за запазването на крайбрежието на Природен парк "Странджа".

Становището е достъпно тук. Гражданите трябва просто да добавят три имена и да го изпратят на имейл адресите на Община Царево, с копие до министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите.

В становището посочваме, че в новия общ устройствен план плажовете в общината необяснимо са нараснали почти двойно спрямо 2008 г., когато са били 344 декара активна плажна площ. В сегашния проект площта им вече възлиза 602 декара. Това увеличение на хартия води до това капацитетът на плажовете да бъде увеличен от 43 хиляди души до 75 хиляди души. Но и това не е достатъчно на авторите на новия план и те предвиждат ниво на урбанизация за 140 хиляди души, което е три пъти (!!!) повече от действителния капацитет на плажовете. Това би означавало хората да лежат на плажа по трима един върху друг или да се въведе нощна смяна плажуващи.

В проекта се предлага огромно ново застрояване от 5160 декара при условие, че 62% от жилищата в общината в момента са необитаеми. Кому е нужно да се уврежда природата и невероятния пейзаж от Варвара до Резово, за да се строят нови необитаеми сгради?

Вече изградените затворени комплекси на север от Царево са собственост основно на чужди граждани, а не на местни жители. Те в голяма степен ограничават конституционно гарантирания достъп на българските граждани до морския бряг. Не е допустимо този модел да се мултиплицира и в южната част на общината. Незаконно е и предвиденото строителство върху площи, заети от дюни, независимо дали те са картирани и отбелязани като такива или това тепърва трябва да се направи.

Настояваме да не се предвижда застрояване и на имотите, които са били предмет на заменки с държавни гори в Лозенец и край защитена зона Караагач, за които има решение за незаконна държавна помощ от Европейската комисия и за които Законът за горите забранява промяната на предназначението и застрояването. Всички съществуващи гори трябва да бъдат отразени като горски територии, независимо дали агенцията по кадастър ги води ниви, ливади или храсти. Това ще защити горите от изсичане и застрояване, както и брега на природен парк Странджа, който привлича туристи именно с наличието на неурбанизирана природа.

Изпращането на становище отнема няколко минути и може да бъде направено от всеки, докато си стои вкъщи, на посочените имейли. Не се изисква излизане или изпращане по поща. Документът има прогнозен срок на действие от 15-20 години, а веднъж допуснато презастрояването обикновено е завинаги, затова е важно да бъде ревизиран сега.

Към примерното становище.
Южното крайбрежие отново е под заплаха.
© Ogilvy & Mather Sofia Enlarge