Сайт наблюдава действащите малки ВЕЦ в БългарияPosted on 13 February 2015
Нефункционален рибен проход на река Давидковска, приток на Арда в Родопите.
© Димитър Куманов
На 13 февруари по време на срещата на Басейновите Дирекции в страната с НПО, Димитър Куманов от Сдружение „Риболовен клуб Балканка“ представи пред всички присъстващи (представители на държавната администрация и НПО) сайта за наблюдение на малките ВЕЦ в България – www.dams.reki.bg. Електронната база данни изобилства от информация, снимки и видео за действащите малки ВЕЦ в страната ни, където ясно могат да се видят последствията от преграждането на реките, построените до момента рибни проходи и тяхната нефункционалност, както и множеството пресъхнали речни корита в цялата страна.

Крайната цел на сайта е при нужда да бъдат изпращани сигнали до ЕК за всички нарушения по българските реки, съобщи Куманов. Цялата информация, която съдържа страницата, може свободно да се използва с нестопанска цел и от медиите.

Съществуващите, а и планирани малки ВЕЦ са отбелязани на сайта. Потребителите също могат да се включат в наблюдението на реките, като изпращат снимки за базата данни.

Съществена част от данните са предоставени от географската информационна система на WWF http://gis.wwf.bg/rivers//. Системата със сателитни снимки, карти и графики информира интернет потребителите за реките на България, зоните за защита на водите, ВЕЦ, реки, засегнати от ВЕЦ, диги, язовири и езера, а и къде в страната ни има стари гори.

Куманов апелира пред представителите на четирите Басейнови Дирекции в страната да разгледат www.dams.reki.bg и да предоставят данни за съществуващите и планирани малки ВЕЦ там, където те отсъстват. Куманов поздрави Басейнова Дирекция Варна за наличието на един единствен малък ВЕЦ в техния регион и помоли да се предоставят данни и за тази централа. В раздела на сайта „ВЕЦ - Нова история и проблеми“ са описани разрешителните за водоползване и други, както и Предложения за промени, допълни той.

На река Чепинска има 2 изградени малки ВЕЦ, а останалите предложения за строежи на ВЕЦ са забранени като следствие на прилагането на ПУРБ, съобщиха от БД Пловдив.

Росица Петрова от МОСВ каза, че от 2011 г. министерството се опитва да измени Закона за водите и в последното изменение са останали само текстове, свързани с наказателна процедура и няколко препоръки, поети към на ЕК. Тя сподели надеждата на институцията законът да бъде приет скоро. След наводненията, в закона са били включени текстове за защита от наводнение и за язовирите, допълни Петрова. Тя попита дали представители на НПО могат да съдействат на министерството по някои въпроси, свързани с малки ВЕЦ и рибни проходи.

Куманов отговори, че представители на Риболовен клуб Балканака могат да бъде полезни със снимков материал и измерване на съществуващи рибни проходи в подходящи периоди от годината, когато например се размножава пъстървата, и пр.

Красимира Бръмчева от МОСВ обоснова нарушенията, свързани със изграждане на малки ВЕЦ, със съществуващите липси в Закона за водите. Тя сподели, че кражбата на вода в момента не е инкриминирана.

Любомир Костадинов от WWF заяви, че Басейновите Дирекции дават разрешителни, но инвеститорът строи където иска. Басейновите Дирекции нямат ясна информация къде точно и по какъв начин са изградени много малки ВЕЦ, а и често наименования на обектите липсват или са подвеждащи, поради което не могат да се координират с другите регистри, допълни той.

Андрей Ралев от гражданската инциатива „Прозрачни планини“ акцентира върху недостига на средства за контрол. Той попита какви са механизмите за осигуряване на необходимите средства за контрол. „Всички ние знаем, че дори при установено нарушение, глобите са ниски“, каза той. „Когато глобите се увеличат, да кажем 10 пъти отколкото са в момента, самият прецедент на по-високи глоби действа. Съгласни ли сте?“ Той предложи част от събраните пари от нарушения да остава в съответната Басейнова Дирекция, за да може проверките да се финансират от събраните глоби.

От МОСВ посъветваха при забелязване на нарушение, да се дава сигнал до сайта и до съответната Басейнова дирекция.

Гледайте срещата на живо до 18:00 ч. на 13 февруари или видео запис ТУК
Нефункционален рибен проход на река Давидковска, приток на Арда в Родопите.
© Димитър Куманов Enlarge