Международна експедиция на WWF откри нов спад на птичите популации по ДунавPosted on 01 June 2012
Големи корморани на риболов
Големи корморани на риболов
© Петър Шурулинков/Институт по зоология, БАН
Намаляване на повечето видове птици, които гнездят по Дунав, отчете първият етап на Дунавската експедиция, която се организира от международната природозащитна организация WWF. Най-силно са намалели колониите на малката бяла чапла и нощната чапла. Засегната е също така и популацията на сивата чапла. Единственият вид, гнездещ в чапловите колонии, който показва трайно повишаване на числеността за периода 2006-2012 г. е лопатарката.

Дунавската експедиция се организира за четвърти пореден път и нейната цел е преброяване на птичите колонии по крайбрежието на Дунав и дунавските острови. Тази година тя ще е на два етапа: първият започна на 25 май и приключи на 30 май, а вторият ще е в периода 13-18 юни.

„Причините за намаляването на популациите са две”, коментира доктор Петър Шурулинков от Института по зоология към БАН. „От една страна, сушата през март и април унищожи голяма част от местата за хранене на птиците в крайдунавските влажни зони. Така най-потърпевши от тях се оказаха тези, които се хранят с риба. За ниското ниво на реката значение имат и задържаните до късна пролет водни количества в язовирите при Железни врата, които бяха пуснати едва през последните дни.
Паралелно с това, обилните валежи през последните седмици, съчетани често с бури и силен вятър, доведоха до значителна загуба на мътила и люпила на много видове птици. Включително бяха установени случаи на цели паднали тополи с десетки гнезда”, обясни той.

„Все пак, данните са предварителни и е рано за категорични оценки, тъй като получените резултати все още не са обработени и анализирани финално”, уточни Петър Шурулинков.

Известно увеличение на числеността на популациите се забелязва при немия лебед и сивата гъска. Относително висок е и броят на гнездещите белооки потапници. Причината е, че тези видове се хранят главно с водни безгръбначни и техните зони за хранене не са засегнати в толкова голяма степен от сушата през март и април.

На практика изчезнали са малките корморани в района на рибарниците Мечка, видяха още участниците в експедицията. От общо 30 до 50 двойки през изминалите години, в момента в района са останали 4-5. Причината е, че рибарниците, които в момента са отдадени на концесия, не са правилно стопанисвани, а са пресушени и засяти с царевица и други култури. „Смятаме да сезираме компетентните органи за това скандално нарушение, защото това е защитена зона от националната и европейската екологична мрежа Натура 2000, чийто режим е нарушен”, коментира Петър Шурулинков.
Големи корморани на риболов
Големи корморани на риболов
© Петър Шурулинков/Институт по зоология, БАН Enlarge