Полезната риба | WWF


 
	© WWF

Бъдеще за хората

Полезната риба – бъдеще за хората и рибите

11 европейски държави. Повече от 300 милиона жители. Един проект.

Знаете ли, че ЕС е най-големият вносител на морски продукти и 50% от тях произхождат от развиващите се страни? Знаете ли, че с правилния избор на риба подкрепяте както семействата на рибарите, така и възстановяването на морските запаси? Когато видите една риба, можете ли да познаете дали е уловена при устойчив риболов?

Да направите тази разлика ще ви помогне Рибен буквар 2.0. Той е първият и единствен в България наръчник за устойчива морска храна.

От три години WWF насочва вниманието на потребителите, търговците и властите към ролята на устойчивата морска храна. Намаляването на бедността в световен план и екологичният напредък са фокусът на този проект, съфинасиран от програма DEAR на Европейския съюз.

Посетете специалната страница на проекта "Полезната риба".


 
Продължителността на първата фаза на проекта е от януари 2015 до декември 2017 г. От 2018 г. започва втора фаза на проекта, чиято цел ще е още по-фокусирана към промяната на потребителските нагласи в посока устойчивост.

Координатор за България:
Божидар Иванов, bivanov@wwfdcp.bg
Отговорник за връзки с обществеността:
Иван Радев, iradev@wwfdcp.bg
Local fishermen with tuna catch Sulu Sea, Philippines 
	© Jürgen FREUND / WWF
© Jürgen FREUND / WWF