Полезната риба | WWF


 
	© WWF

Бъдеще за хората

Полезната риба – бъдеще за хората и рибите

11 европейски държави. Повече от 300 милиона жители. Един проект.


Знаете ли, че ЕС е най-големият вносител на морски продукти и 50% от тях произхождат от развиващите се страни? Знаете ли, че с правилния избор на риба подкрепяте както семействата на рибарите, така и възстановяването на рибата? Когато видите една риба, можете ли да познаете дали е уловена при устойчив риболов?

WWF отбелязва „Европейската година на развитието 2015“ с информационна кампания, за да постигнем устойчиво бъдеще за хората и рибите. Насърчаваме хората от цяла Европа да погледнат отвъд границите и да научат повече за социалния и екологичния ефект от техния избор на морска храна.

WWF ще насочи вниманието на потребителите, търговците и властите към ролята на устойчивата морска храна. Намаляването на бедността в световен план и екологичният напредък са фокусът на този проект, съфинасиран от програма DEAR на Европейския съюз.

Ежедневният личен и колективен избор на морска храна оказва огромно влияние върху ресурсите на планетата и върху начина на живот на хората в развиващите се страни. Потребителите, търговците и властите трябва да осъзнаят, че подбирайки продуктите могат да допринесат за намаляването на бедността в развиващите се страни и за опазване на все по-намаляващите рибни ресурси. Проектът ще се осъществява едновременно в 11 европейски държави през следващите три години.

В резултат хората ще научат повече за ефектите от (не)устойчивата морска храна от развиващите се страни и взаимосвързаността на веригите за доставката на риба и рибни продукти. Ще покажем отрицателното въздействие в социален, икономически и екологичен план от неустойчива морска храна и ще предложим решения.

Когато търсенето на произведени по отговорен начин морски продукти стане правило, а не изключение, ще имаме и по-добро управление на ресурсите от развиващите се страни и намаляване на неустойчивото им производство. В Европа ще насърчим потреблението на продукти, произведени при достойни условия на труд. Ще направим и няколко проучвания за рибните запаси и рибарството в Черно, Средиземно и други морета и пътят на продуктите до пазарите на континента.

Страни по проекта:
Австрия
България
Германия
Гърция
Италия
Испания
Португалия
Румъния
Словения
Франция
Хърватия
 
Продължителност на проекта - януари 2015 – декември 2017

Координатор за България:
Екатерина Войнова, evoynova@wwfdcp.bg, +359 885 829 886
Отговорник за връзки с обществеността:
Иван Радев, iradev@wwfdcp.bg, +359 889 38 86 19
Local fishermen with tuna catch Sulu Sea, Philippines 
	© Jürgen FREUND / WWF
© Jürgen FREUND / WWF