Работа с частния сектор | WWF

Работа с частния секторКогато участва в иновативни и предизвикателни партньорства с частния сектор, WWF работи с компании, за да им помогне да променят начина, по който правят бизнес, за намаляване на екологичния им отпечатък и за насърчаване на промените и иновативни решения.

Основните ръководни принципи за корпоративна ангажираност на WWF са прозрачност, измерими резултати и правото да не се съгласяваме.

WWF смята, че ако убедиш само 100 ключови компании да заработят устойчиво, световните пазари ще се изместят към опазването на планетата.

Работата с компании не е на всяка цена. Едва 10% от глобалния бюджет на WWF идва от проекти с бизнеса. Накратко – WWF не работи с компании, които се занимават с твърд алкохол, тютюневи изделия, оръжие и боеприпаси, както и с атомни електроцентрали и фирми за тестове върху животни.

В България например никога не бихме работили с една от големите местни банки, свързани със ски зоните в Национален парк Пирин и Природен парк Витоша, както и с една от чуждите банки, свързана с планове за застрояване на нарочно закритата Защитена местност Камчийски пясъци на брега на Черно море.
 
	© Istockphoto.com/WWF-Canada
Istockphoto.com/WWF-Canada
© Istockphoto.com/WWF-Canada

С кого партнираме в България

IKEA е глобален партньор на WWF и подкрепя горската програма и работата по сертифициране на българските гори по стандарта FSC.

WWF партнира с GLOBUL в продължение на няколко години в кампанията “Национален ден на природните паркове”, която обхваща 11-те природни парка в страната.

Заедно със Societe Generale Експресбанк WWF работи по най-големия досега проект за възстановяване на редки и застрашени дървесни и растителни видове в десет природни парка на България.

С помощта на Toyota Fund For Europe организирахме информационно "Климатично турне" в 4 български града.

Tetra Pak финансира залесяване на два дунавски острова с местни видове, за да се възстановят естествените заливни гори по проект на WWF.

Арома разработи серията козметични продукти Greenline. С 5% от продажбите им се финансира фонд, чрез който ще се запазят от изсичане вековни естествени гори, като се компенсират собствениците им. WWF разработи този нов механизъм и консултира процеса по ”осиновяването” на горите.

Роел-98 подпомага старта на проект за опазване и възстановяване на 6 защитени вида риби в 14 защитени зони от мрежата Натура 2000 в Дунавския басейн. За целта в течение на една година Роел-98 ще прави отчисления от продажбите си на FSC копирна хартия.

През юли 2012 г. WWF подготви първия си доклад какви "зелени" продукти и практики предлагат супермаркетите в България и Румъния.

Ивелина Георгиева,
Експерт корпоративни партньорства
ел. поща: igeorgieva@wwfdcp.bg
 
 
	© WWF-Switzerland
Although corporations are often part of the problem, they should undoubtedly be part of the solution.
© WWF-Switzerland