Работа с частния сектор | WWF

Работа с частния секторКогато участва в иновативни и предизвикателни партньорства с частния сектор, WWF работи с компании, за да им помогне да променят начина, по който правят бизнес, за намаляване на екологичния им отпечатък и за насърчаване на промените и иновативни решения.

Основните ръководни принципи за корпоративна ангажираност на WWF са прозрачност, измерими резултати и правото да не се съгласяваме.

WWF смята, че ако убедиш само 100 ключови компании да заработят устойчиво, световните пазари ще се изместят към опазването на планетата.

Работата с компании не е на всяка цена. Едва 10% от глобалния бюджет на WWF идва от проекти с бизнеса. Накратко – WWF не работи с компании, които се занимават с тютюневи изделия, оръжие и боеприпаси, атомни електроцентрали и фирми, които тестват козметични и нелекарствени продуктие върху животни, и всякаква дейност, която е в ущърб на природата и погазва националните и международните закони и наредби за опазване на околната среда.

За контакти:
Елена Ганчева
Ръководител на дарителската програма на WWF България
egancheva@wwfdcp.bg
Тел.: 0885727862
 
	© Istockphoto.com/WWF-Canada
Istockphoto.com/WWF-Canada
© Istockphoto.com/WWF-Canada