Ще се допуснат ли нови строежи на Витоша? | WWF

Ще се допуснат ли нови строежи на Витоша?Posted on 18 December 2018
Гледка към Витоша
© Skyscrapercity
Временна комисия на Столична община планира да разгледа искането за промени в  плана за управление на природен парк „Витоша“. Редакциите бяха предложени през есента от общинския съветник от коалицията „Обединени патриоти“ Карлос Контрера и предвиждат да се узакони строежа на нови писти, влекове, инфраструктура и технически съоръжения в най-стария парк на Балканите. Природозащитната организация WWF напомня, че действащият в момента план забранява нови строежи.

Предложенията за промени съвпадат с исканията на концесионера „Витоша ски“ АД. Според него те са нужни, за да може да се ремонтират повредените и нефункциониращи съоръжения.

Позволено ли е да се ремонтират лифтовете?

Според „Витоша ски“ АД Законът за защита на територията изрично насърчава развитието на туризма, а настоящият план за парка съдържа множество противоречащи си регулации. Оттам се позовават на доклад на работна група от Министерството на младежта и спорта, която след анализ заяви, че промените се предлагат „само и единствено в посока ремонт, модернизация, изграждане на лифтове, влекове и необходимите сгради за тяхното обслужване.“

От дълго време от „Витоша ски“ АД твърдят, че сегашният план на Витоша не им позволява да направят ремонти на старите структури, тъй като за да се подмени един стар лифт по същото трасе, следва да се сменят фундаментите и стълбовете. Тази подмяна, по смисъла на Закона за устройство на територията, представлява строителство, а такова е забранено.

WWF предупреждава, че макар и в мотивите да се твърди, че целта е само ремонт и възстановяване на старите писти и лифтове, предложените помени в плана ще позволят на „Витоша ски“ да строи и нови писти, както и нови сгради, стига да са свързани с обслужването на ски-инфраструктурата. Всички забрани за изграждане на нови съоръжения от плана се премахват, алармират още природозащитниците.

Какво всъщност иска „Витоша ски“ АД?

Планът на концесионера, който беше отхвърлен миналата година в съда заради нарушение на действащия ПУ, предвиждаше не само ремонт, но и удължаване на някои писти, както и изграждане на нови. В него се споменаваше и строеж на обслужващи сгради, което също е забранено в момента.

Според природозащитниците, сред които и бившия директор на парка Тома Белев, конфликт за ремонт на съоръженията няма, но обособяването на нова ски зона се прави с цел „Витоша ски“ АД да монополизира планината, подобно на „Юлен“ в Банско и Пирин. Така концесионерът няма да се налага да се конкурира с настоящите ски училища, чайни и ресторанти, а ще може да наложи свои собствени с цел увеличаване на печалбите.

Защо да опазим от строежи ПП „Витоша“?

Витоша е първият парк в България и на Балканския полуостров. Обявен е като национален парк на 27.10.1934 г. През 2000 г. паркът е прекатегоризиран в „природен“, а днес площта му обхваща повече от 27 000 ха. На територията му са разположени два резервата – биосферен резерват „Бистришко бранище“ и резерват „Торфено бранище“, както и една природна забележителност – пещерата „Духлата.“

Природният парк, който е част от екологичната мрежа „Натура 2000“, е дом на близо 1500 растения, 540 вида безгръбначни, 236 вида птици и бозайници като благороден елен, сърна, мечка, вълк, лисица, видра, заек и дива котка. Освен това Витоша е популярна дестинация за любителите на зимните спортове, а близостта ѝ до София я превръща в любима дестинация за отдих и почивка на столичани.
 
Гледка към Витоша
© Skyscrapercity Enlarge