Съдът разгледа на втора инстанция решението на МС за Пирин, предизвикало масови протести | WWF

Съдът разгледа на втора инстанция решението на МС за Пирин, предизвикало масови протестиPosted on 15 November 2018
Пирин
© WWF
Върховният административен съд разгледа на втора и последна инстанция делото по жалбата срещу решението на Министерски съвет от декември 2017 г. С него се приеха незаконосъобразни промени в сега действащия план за управление на Национален парк „Пирин“, които позволяват мащабни сечи и строителство в защитената територия, част от Световното природно наследство на ЮНЕСКО.
 
Заседанието се проведе пред петчленен състав от съдии, след като на първа инстанция през юли 2018 г. WWF и Асоциация на парковете в България, членове на коалиция „За да остане природа в България“, спечелиха делото и правителственото решение беше отхвърлено. След това обаче Министерски съвет и екоминистерството го обжалваха.
 
Решението на Министерски съвет позволява увеличение на ски пистите и съоръжения на площ пет пъти по-голяма от досега допуснатата и открива възможност за строителство на водохващания върху половината територия на Национален парк „Пирин“. Първата инстанция на Върховния административен съд потвърди тезите на природозащитните организации, а именно, че решението е взето в нарушение на три български закона – за защитените територии, за биологичното разнообразие и за околната среда.
 
Като становище по жалбата на Министерски съвет, природозащитните организации внесоха пространен анализ на практиката на Съда на Европейския съюз в подкрепа на тезата, че планове за управление на национални паркове и техните изменения трябва да се подлагат на екологична оценка и оценка на съвместимост с местата от европейската екологична мрежа Натура 2000, част от която е и Национален парк „Пирин“.
 
В съдебното заседание представителят на Върховна административна прокуратура подкрепи решението на тричленния състав, като подчерта, че Законът за защитените територии не позволява изграждането на нови спортни съоръжения.
 
Съдът прие представените от природозащитните организации доказателства – научни данни, които показват, че дори сега действащата ски зона „Банско“ е довела да увреждане на ключови видове в защитената зона „Пирин“ от Натура 2000.
 
Министерство на околната среда и водите, в качеството си на жалбоподател, освен с юрист-консулт беше представено и от директора на дирекция „Национална служба за защита на природата“ Мирослав Калугеров. В пространно изказване той продължи да защитава възможността за изсичане на старите гори на парка чрез изграждане на ски писти и съоръжения без каквато и да е оценка на въздействието на тази тежка намеса върху природата в защитената територия.
 
Природозащитните организации напомнят, че в националните паркове може да се развива туризъм само ако това не противоречи на законовите цели, а именно защита на дивата природа и опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите.
 
Съдът даде 10-дневен срок на страните по делото за писмени бележки, след което ще се произнесе, като законовият срок за това е един месец. Често на практика това става след по-дълъг срок, който може да се окаже и повече от два месеца.
 
Природозащитниците смятат, че ще спечелят предвид огромната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, която беше приложена от тях в делото. Тъй като опитът досега показва, че ключови решения за Пирин се приемат от властите между коледните и новогодишните празници (както с решението на правителството,  взето на 28 декември 2017 г.), коалицията „За да остане природа в България“ свиква митинг в София на 28 декември 2018 г. под надслов „Ще празнуваме ли за Пирин?“.

- - -

WWF припомня, че днес всяко допълнително увреждане на защитена природа в Европа и по света, увеличава риска от безвъзвратна загуба на видове, на гори, на питейна вода и чист въздух. Това поставя под заплаха крехкият природен баланс, който осигуряваше просперитет на човечеството досега. Един от изводите на излезлият наскоро доклад "За жива планета" на WWF е, че вероятно днешното поколение е последното, способно да обърне опасната тенденция за загуба на природни ресурси, от които зависим. След няколко години ще бъде твърде късно.
Пирин
© WWF Enlarge