Усили звука на природата! | WWF

Усили звука на природата!

©: Think Digital / WWF

Европа съхранява огромно наследство от местообитания и видове: девствени гори, като Беловежката в Полша, красиви езера, океани, реки и влажни зони, като Доняна в Испания, Сребърна в България и величествения Дунав, изумителни панорами, като върховете на Пирин и хиляди уникални и редки животни, като риса, вълка, мечката, къдроглавия пеликан и есетрите, а също и пеперуди, костенурки и китове.

Времето, прекарано в природата, в наслаждаване на богатството и разнообразието на нейните звуци, допринася неизмеримо за нашето здраве и благосъстояние.

Европейските министри на околната среда и Комисията „Юнкер“ обсъждат дали да променят европейските екологични директиви, които повече от 25 години помага за защитата на нашето природно наследство.

Бъдещето на директивите за птиците и местообитанията, съставляващи Натура 2000, трябваше да се реши на конференция в Амстердам в края на месец юни, на която Европейската комисия да огласи доклада за състоянието им. Това обаче не се случи, защото Комисията отложи публикуването на доклада и вече 1000 дни след началото на процеса по оценка на екомрежата не успява да изрази мнение работи ли успешно Натура 2000, или не. Междувременно Euroactiv публикува чернова на доклада от месец януари, в която ясно  се зявява: оценката показва, че директивите са пригодни да изпълняват целта си и "по-добра регулация" не е необходима.

Важните решения за бъдещето на двете директиви се отлагат за идните месеци.

Междувременно европейците продължават да изпращат своите природни песни на министрите на околната среда, за да заявят ясно желанието си законите за природата да бъдат запазени силни.

Дайте и вие своя глас!