Добив на пясък и чакъл | WWF

Добив на пясък и чакъл rel=
Багер на брега на Дунав
© WWF/Michel Gunther
Изкопаването на пясък и чакъл от реките като суровина за строителство има унищожителни последици за екосистемите не само на реката, но и навътре в сушата. Този проблем засяга биоразнообразието по необратим начин.

Бреговете

Извличането на инертни материали от бреговете разрушава местата за размножаване на рибите и птиците. Много риби, включително критично застрашените есетри, хвърлят хайвера си в плитчините на реките, където малките рибки имат възможност да се развият далеч от опасностите на течението. Някои птици, като бреговата лястовица, правят гнездата си в пресни пясъчни наноси или чакълести брегове. Когато се изваждат инертни материали от реката, малките на тези животни биват унищожени и изчезват местообитанията на възрастните индивиди. Това сериозно засяга най-вече застрашените видове, които не успяват да се възстановят.

Драгиране на дъното

Освен от бреговете, инертни материали се вадят и от речното дъно. Така то потъва все по надолу, с което се снижава и нивото на подпочвените води. Драгирането на речното дъно е изключително жесток и деструктивен процес, който засяга цялата екосистема на реката.
Колкото повече намалява пясъкът и чакълът в реките, толкова по-малка става и в способността на реката да пречиства водата си. Изваждането на пясък и чакъл от реките ускорява и ерозията.

Решението:

  • Въвеждане на забрана за добив на инертни материали от реките в Закона за водите.
  • Изземването на наноси от реките да става само по изключение за поддържане на съоръжения (като мостове, прагове, пътища, диги, водовземни съоръжения) и след прозрачни процедури, с обществено участие.
  • Прекратяване на разрешителни добив на инертни материали.
  • Възстановителни мерки за унищожените реки.
  • Изготвяне на воден кадастър, за да не се водят реките като друг тип територия, което е предпоставка за злоупотреби при стопанисването им.
  • Прозрачност при работата на междуведомствените комисии по бедствията и авариите и на всички документи, свързани с работата им.