Дунавски есетри | WWF

Дунавски есетри rel=
В Дунав са живели шест вида есетри, днес са останали само четири, три от които са критично застрашени.
© WWF / Flickr user Dave-Grey under a Creative Commons license
 Басейнът на река Дунав е запазил някои от най-важните популациите на есетрови риби в света днес - единствените все още жизнеспособни популации от диви есетрови риби в Европейския съюз.

Въпреки че са надживели динозаврите, днес есетрови риби са най-застрашените животни, включени в Червената книга на световнозастрашените видове на Международния съюз за опазване на природата. До 19-ти век гигантски есетрови риби мигрират по река Дунав чак до Германия и на тях разчитат много рибарски общности. Днес обаче три от шестте местни дунавски видове се определят като критично застрашени, а два вече са изчезнали.

Преграждането на реките, незаконния улов заради ценния черен хайвер, изкопаването на речното дъно за корабоплаване и добив на чакъл пречат на древните риби да се възстановят след десетилетия на индустриален риболов.

Есетровите риби в река Дунав играят важна роля като индикатор на здравите екосистеми. Те живеят най-вече в Черно море, като мигрират нагоре по течението на р. Дунав и други големи реки, за да хвърлят хайвера си. Достигат дължина до 6 метра и възраст до 100 години.

Решението:

  • Забраната за улов на есетри да бъде продължена.
  • Местообитанията и мърсилищата на есетрите в река Дунав да бъдат опазени.
  • Миграционният път на есетрите трябва да бъде продължен нагоре по течението на реката.
  • Да се засили контрола върху незаконния улов и търговия с продукти от диви есетри. 
  • По-добра координация между институциите, отговорни за този контрол - Изпълнителна агенция "Рибарство и аквакултури", Гранична полиция, Агенция "Митници", Българска агенция по безопасност на храните, Министерство на околната среда и водите. 
  • Местните общности да бъдат информирани и въвлечени в опазването на есетрите,  включително и с алтернативни източници на доходи.