Допиши историята на реките | WWF

Допиши историята на реките rel=
Дайте своя подпис в защита на българските реки
© WWF
Всяка река е сложна екосистема и най-малката човешка намеса може да наруши естествения й път.
В България са останали само незначителен брой естествени реки. Ние приемаме за даденост богатство на реките, но не осъзнаваме, че то е почти напълно изчерпано. Подложени на неспирен натиск, с всеки изминал ден безразсъдната човешка дейност изцежда живота им. Този безкрайно ценен ресурс е оставен на произвола и с него се злоупотребява ежедневно.

Заедно можем да опазим реките. WWF започна кампания срещу най-спешните и неотложни проблеми на реките, чието преодоляване в бъдеще ще бъде или твърде скъпо, или невъзможно. Решението е просто – да се спазват законите.

Подкрепете кампанията на WWF за опазване на реките в България и за запазване на техния естествен вид.

Какво се случва с реките?

Морално остарялото мислене за управлението на реките от средата на миналия век, продължава да се прилага и до днес.

- Крайречната растителност бива изсичана, за да се направи място за земеделие или в неуспешен опит да се предотвратят наводнения.

- Язовирните стени пречат на миграцията на речните организми и на движението на хранителни вещества и наноси.

- В България почти всички рибни проходи са изградени без да се гарантира, че ще изпълняват функцията си, и без участието на специалисти.

- Изкопаването на пясък и чакъл от реките за строителство има унищожителни последици за екосистемите не само на реката, но и навътре в сушата.

- Изправянето на реките, поставянето на диги и прекъсването на меандрите ускорява течението на реката. Това ускорява ерозията на речното корито и променя природния баланс.

- Минимален воден отток трябва да бъде оставян след всяко водохващане, така че да се гарантира, че животът в реката няма напълно да изчезне.

- Дунавските есетри - видове на 200 милиона години - са критично застрашени. Тяхната естествена среда е почти унищожена, като в същото време са подложени и на бракониерски улов. 

Въпреки че спираме дотук, с тези седем въпроса проблемите на реките съвсем не се изчерпват. Напротив. Засега само ще изброим и останалите:

- Премахване на скритите стимули за строеж в реките:
 • Заплащане и учредяване на вещни права при строежи в реките;
 • Актуализиране на цената на водата съобразно евродирективите;
 • Намаляване на преференциални цени за изкупуване на енергия от ВЕЦ до 10 МВт, съобразно реална икономическа обосновка и изявленията на Европейската Комисия.

- Опазване на рибните ресурси:
 • Въвеждане на методология за изчисляване на екологичните щети, при унищожаване на рибни популации, включително механизми за ангажиране на отговорността на замърсителите;
 • Ефективни мерки за ограничаване на бракониерството и други нарушения при улова на риби и други водни организми.

- Опазване на чистота на водите и реките:
 • По-широко прилагане на автоматични станции за следене качеството на водите, включително и задължителни такива за определени съоръжения като хвостохранилища;
 • Стимули за биологично пречистване на отпадъчни води в естествени или близки до природните условия (като филтрационни и напоителни полета, лагуни, биоезера, влажни зони);
 • Преразглеждане на скъпоструващи проекти за пречиствателни станции и прилагането на природосъобразни решения.

- Напояване:
 • Ограничаване на стимулите за екстензивното напояване и ползване на води в земеделието с оглед опазването на водните ресурси;
 • Преразглеждане на досегашните технологични решения в напояването и преустановяване на остарелите и опасни практики (открити напоителни канали и скъпоструващи помпени системи);
 • Стимули за водоползвания за напояване, пригодени към климатичните промени и увеличеното изпарение (като капково напояване);
 • Недопускане на нови водовзмеания за напояване, при които се изграждат баражи в реките;
 • Предпазване състоянието на всички повърхностни водни обекти от влошаване.
 
	© WWF/Константин Иванов
Подпиши се за реките на България!
© WWF/Константин Иванов

Къде да ни срещнете?

 • На 29 януари 2015 г. от 20:00 ч., отново в кино Люмиер в София можете да гледате филма прожекцията на филма "DamNation". Преди прожекцията представим основните ни предложения за опазването на реките в България.
 • На 15 януари 2015 г. от 20:00 ч. в кино Люмиер в София, Речната кампания на WWF участва в събитието и прожекцията на филма "DamNation". Нашите приятели от столичната гимназия "Княгиня Мария Луиза" събраха повече от 150 подписа за опазване на реките, облечени в своите специални костюми на речна тематика. Преди прожекцията Любомир Костадинов от WWF, Димитър Куманов от риболовен клуб "Балканка" и Димитър Манев от Българското Каяк Общество акцентираха върху актуалните проблеми на българските реки. ГАЛЕРИЯ.
 • На 2, 3 и 4 декември 2014 г. участвахме в Дните на предизвикателствата. По време на представянето на речната кампания, от нашата интерактивна презентация зрителите научиха какво се случва с българските реки, както и възможните решения. ГАЛЕРИЯ
 • На 15 октомври 2014 г. Иван Христов, ръководител програма "Води" във WWF, представи лекцията "Допиши историята на реките (за да не я допише някой друг)" по време на Горичка филм фест в кино Одеон, след прожекцията на филма "Воден знак". ГАЛЕРИЯ.
 • На 2 октомври 2014 г. представихме речната кампания по време на празника на реките, организиран от столичната гимназия "Княгиня Мария Луиза", заедно с много игри и модно ревю за реките: ГАЛЕРИЯ.
 • На 12 октомври 2014 г. речната кампания и петицията за спасяване на реките бяха представени на Софийския маратон, където събрахме стотици подписи за реките на България: ГАЛЕРИЯ.
 • На 20 август 2014 г. открихме речната кампания заедно с Ники Кънчев и арт инсталации за реките: ГАЛЕРИЯ.