Keep Nature Alive | WWF
© TEO LUCAS / GIGANTE AZUL / WWF

Жизненоважни закони в Европа пазят най-ценната ни дива природа. Тя оцелява в защитените територии, които зависят от спазването на законодателството. За съжаление, в момента Европейската комисия обмисля отслабването на тези закони, като по този начин ще обезсмисли дългогодишния напредък за защита на природата. А тя се нуждае от защита. Най-малко 60% от животните и растенията с общоевропейско значение и 77% от техните местообитания са заплашени.

Над 520 000 души дадоха гласа си за запазването им в обществената консултация на Европейската комисия – рекорден брой за цялата история на Европейския съюз! Ще направим всичко възможно гласовете им да бъдат чути на най-високо ниво. 

Крайното решение за бъдещето на европейската природа ще бъде взето в Брюксел през юни 2016 г. Нашата кампания продължава и на тази страница ще ви осведомяваме какво предстои.

 


© Michel GUNTHER/WWF

В края на месец юни 2016 г. Европейската комисия трябваше да обяви на голяма конференция в Амстердам резултатите от възложената от нея проверка за пригодността на директивите за птиците и местообитанията. Това не се случи, защото Комисията обяви, че докладът не е готов и конференцията беше отложена.

Малко по-късно Eurostat публикува експертното проучване, което ясно показва, че директивите са годни да изпълняват предназначението си.
След като WWF отправи официално искане за достъп до информация към Комисията, на 7 юли също получи достъп до документа, потвърждаващ пригодността на Натура 2000.

Мрежата от защитени територии Натура 2000, която двете директиви очертават, сега покрива почти една пета от европейската суша и над 5% от морските територии и е един от най-успешните европейски проекти, благодарение на силното сътрудничество между всички заинтересовани страни (включително правителствата, бизнеса и гражданското общество).

В България Натура 2000 обхваща 34% от територията на страната и в някои случаи се оказва единственият инструмент за защита на места като Камчийски пясъци и крайбрежието на Странджа (на снимката), които бяха заплашени от застрояване.

Директивите за птиците и местообитанията в много случаи са по-ефективни от националното законодателство.

 

Китове, мечки, орли, пеперуди... В дивата природа в Европа живеят изумителни видове. Шейсет процента от животните и растенията и 70% от техните местообитания са застрашени.

Очаква се тази тенденция да продължи: нарастващата нужда от пространство, вода, енергия и храна заплашва уникални видове и незаменими екосистеми, като гори, езера, реки и морета. Основните заплахи, като развитие на инфраструктурата, интензивното земеделие и урбанизацията, не се обмислят и оценяват задълбочено.

Законите в основата на опазването на европейската природа – Директивата за птиците и Директивата за местообитанията – са жизненоважни, ако искаме да спрем унищожението на природата и да изградим устойчиво бъдеще за себе си и за нашите деца.

Благодарение на тези закони застрашени видове, като иберийския рис, вълка и кафявата мечка, отново се появяват в природата.

Но сега този напредък е застрашен, защото политиците могат да отслабят законите, които защитават тези местообитания и видове. Трябва да ги убедим да запазят законите силни в името на природата.

В природата няма граници – защитените местообитания на диви животни или прелетни птици често излизат отвъд националните територии. Ето защо е важно да имаме общоевропейски закони в защита на природата.

Натура 2000 е мястото, където хората и природата могат да живеят и да се развиват заедно. Това е начинът в бъдеще природата да се опазва. И ако се ръководи правилно, да позволи на човека да живее в хармония с природата.

Опазената природа е нещо хубаво. Тя е основата на живота и осигурява многобройни ползи за нас и за нашата икономика.

• Природата допринася за нашето здраве и благосъстояние.
• Природата е идеалното място за възстановяване, където можем да се почувстваме истински живи.
• Тя ни дарява безплатно с чиста вода и въздух, и с плодородна почва за отглеждане на храна.
• Можем да създадем милиони работни места, свързани с природата.