WWF има нужда от вашата подкрепа | WWF

WWF има нужда от вашата подкрепа rel=
© WWF Poland

Подкрепете ни в опазването на дивата природа в България

WWF е международна природозащитна организация, която работи по много проблеми в България – от местообитанията от европейско значение в мрежата Натура 2000 и защитените територии, през горите и сладководните екосистеми до земеделските политики и развитието на селските райони.

WWF България работи по сериозни предизвикателства, сред които:
- проучване и опазване на вековните гори;
- възстановяване на есетровите риби в река Дунав, които са надживели динозаврите, но днес са под заплаха;
- подкрепа за традиционните селски стопани и природоопазващия туризъм;
- насърчаване на възобновяемата енергия и енергийна ефективност;
- непрекъсната борба с незаконните икономически дейности в защитените природни местности.

Помогнете ни да изградим бъдеще,
в което хората живеят в хармония с природата.


В знак на признателност ще получите персонален електронен сертификат с уникални снимки на панда, който можете да принтирате и поставите в рамка, както и занимателно оригами на панда.

Станете наш дарител и при достигане на дарение от поне 50 лв. ще ви изпратим мека плюшена играчка панда.

Направете подарък на природата и на себе си!

                                       

 
 
	© WWF Bulgaria
Персонален сертификат за дарение
© WWF Bulgaria
 
	© Anna Plush Club
Panda toy
© Anna Plush Club

Изтеглете преглед на успехите ни досега