Осиновете животно

Lynx / ©: Staffan Widstrand / WWF
© Staffan Widstrand / WWF

Застрашени български животни имат нужда от вашата помощ

Подкрепете работата на WWF в България по опазване на техните местообитания!
Помогнете на застрашени и редки български животински видове и подкрепете усилията за опазването на местата, които обитават!

Опазването и възстановяването на видове е дълъг процес, който изисква продължителни усилия и сериозни средства. Вашата помощ ще бъде използвана:
 • за опазване на старите естествени гори в крайграничните планини на Западна България, където рисът се завръща в последните години
 • за възстановяване на местообитанията на пеликана и морския орел в българския участък на река Дунав в природен парк „Персина‟
 • за опазване на ливади и пасища в три зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 в Плевенски регион и в природен парк „Русенски Лом‟, където се срещат колонии лалугер.
Споделете с близките си нашата инициатива за опазването на дивата природа в България. Направете подарък на свой приятел като осиновите символично от негово име рис, пеликан, лалугер или морски орел.

В жест на признателност ще получите от нас официален сертификат за дарение на WWF България с вашето име или с името на човека, на когото правите подарък, както и снимка на избраното от вас животно.

ДАРЯВАМ >>>

За риса

Дарение от 50 лв. може да позволи на един експерт да направи еднодневен мониторинг на стара, естествена гора, за да провери състоянието ѝ и да даде конкретни съвети за нейното опазване.

За пеликана

Дарение от 50 лв. може да се използва за закупуването на част от дървения материал за изработването на платформа за гнездене на пеликани.

За лалугера

Дарение от 50 лв. може да осигури еднодневно обучение на един земеделец на природосъобразни земеделски практики.

За морския орел

Дарение от 50 лв. може да осигури проверка на място и охрана за един ден на гнездо на морски орел в размножителния период.
 • / ©: WWF-Canon/WWF-Spain/Luis Suárez
   
 • / ©: WWF-Canon / Anton Vorauer
   
 • European souslik (ground squirrel) in Slovakia / ©: Konrad Wothe/Wild Wonders of Europe/WWF
 • Морският орел се среща изключително рядко в българския участък на река Дунав / ©: Wild Wonders of Europe /Staffan Widstrand / WWF