Присъединете се към екипа на WWF | WWF

Присъединете се към екипа на WWFОфис асистент

(на непълен работен ден, базиран в София)
Офис асистентът допринася за изпълнение на годишните цели на ВВФ България чрез активно участие в  административните дейности на офиса под ръководството на Офис Администратора.
 
Отговорности:
Подпомага Офис Администратора в разработването и работата със система, която да обхваща ежедневните аспекти от функционирането на офиса в София, включително:
 • Посрещане на посетители; изпращане, получаване и разпределяне на пощенски и куриерски пратки;
 • Поддръжка на офисната техника и оборудване; организиране на ремонтни дейности;
 • Проследяване на наличностите и организиране на доставката на: офис консумативи, канцеларски материали, принтер и факс консумативи, и други.
 • Предава активите на офиса (вкл. служебните автомобили) на колеги и ги приема обратно от тях, след като се увери, че са в добро състояние и с всички прилежащи компоненти;
 • Поддържа списъка с активи на сдружението и провежда инвентаризация заедно с Офис Администратора;
 • Лице за контакт с външната IT фирма при постъпили сигнали от колеги за съдействие;
 • Подпомага Офис Администратора и в други дейности, според възникналите нужди в ежедневната работа на офиса.
 
Изисквания:
 • Образование: В последните курсове на обучение или Бакалавър по Администрация, или сходна област;
 • Опит: Една година опит на подобна работа е предимство, но малък или никакъв опит е приемлив за обявената позиция;
 • Умения: Способност да приоритизира поставените задачи и да ги извършва самостоятелно. Умения за работа в екип. Предимство е опитът с Microsoft Office (Word, Excel) и Google (електронна поща, календар, Google docs). Доброто владеене на английски език също е предимство.
 
Ние предлагаме:
 • Работа в един от най-вълнуващите екорегиони на Европа, която носи предизвикателства, но и удовлетворение
 • Разнообразие на извършваните задачи
 • Приятна работна атмосфера, възможности за придобиване на нови знания и умения
 • Заплащане съобразено със стандартите на НПО
 
Ако имате желание да се присъедините към екипа на ВВФ, изпратете Вашата автобиография на nadezhda@wwfdcp.bg. Краен срок за кандидатстване: 18.09.2017. Ще можем да се свържем само с одобрените кандидати. Повече информация за ВВФ България можете да намерите на http://www.wwf.bg/

Платен стаж по процедура „Младежка заетост“

Марсилея ЕООД (100% собственост на WWF България) обявява 2 позиции за платен стаж с продължителност 6 месеца. Програмата се изпълнява съгласно процедура „Младежка заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Задължителни изисквания на процедура „Младежка заетост“
- кандидатите да са до 29-годишна възраст;
- да имат съответното образование;
- да не учат в момента;
- да не са собственици/управители на фирма;
- договорът се сключва за срок от 6 месеца.
 
Вижте по-долу описание на 2-те позиции.

ОРГАНИЗАТОР НА СЪБИТИЯ

Основни задължения:
 - планира и организира събития за представяне и продажба на продукти с цел привличане на финансова подкрепа за природозащитни каузи на WWF България;
- контактува с отговорните институции за получаване на разрешение за извършване на планираните събития;
- осъществява контакт с външни доставчици на услуги;
- организира, договаря и координира услуги като наем на помещения, апаратура, оборудване, настаняване, транспорт, приготвяне и сервиране на храни и напитки, хонорари на изпълнители, лектори и др. подобни;
- търси и осигурява продавач-консултанти за провежданите събития;
- помага в изготвянето на необходимата документация по наемането на продавач-консултанти (договори, декларации и др. подобни);
- координира дейности, изпълнявани от подизпълнители;
- поддържа добрия имидж на организацията, за която работи;
- следи за търговския вид и хигиената на преместваемите търговски обекти по време на провежданите събития;
- помага в посрещането и обслужването на клиенти по време на провежданите събития;
-  информира клиентите за природозащитната работа на WWF и ги насърчава да направят дарение за избрана от тях кауза;
-  приема парични суми, връща рестото и издава касови бележки и фактури;
-  информира прекия си ръководител за нередности;
-  изпълнява функцията на материалноотговорно лице;
-  изпълнява и други задължения, възложени от управителя, свързани с работата му.
 
Основни отговорности
При изпълнение на своите задължения организаторът на събития носи:
- отговорност за издаването на разрешително от отговорните институции за провежданите събития;
- отговорност за качеството на извършваната работа и за рекламации от клиенти;
- отговорност за установена липса на стоки;
- материална отговорност във връзка с опазването на поверените му стоки;
- отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности;
- отговорност за правилното ползване на фискалното устройство;
- отговорност за спазване правилата за противопожарна безопасност.
 
Организаторът на събития е подчинен на управителя на Марсилея ЕООД и се отчита директно на него. В ежедневната си работа е във връзка и взаимоотношение и с персонал на WWF-България. Контактува с клиенти, доставчици и представители на контролните органи във връзка с изпълняваната работа.
 
Умения и образование
- Висше образование (балавърска или магистърска степен) в областта на рекламата, маркетинга, продажбите или друга аналогична специалност;
- Комуникативност, умения за работа в екип и управление на процеси;
- Свободно владеене на английски език;
- Планиране, контрол и креативност при изпълнение на различни задачи и проекти;
- Компютърна грамотност.
 
Допълнителни предимства
- шофьорска книжка и минимум 2 години реален опит в управлението на автомобил


ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Основни задължения:
-  посреща и обслужва клиенти в търговския обект;
-  консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки;
-  информира клиентите за природозащитната работа на WWF и ги насърчава да направят дарение за избрана от тях кауза;
-  поддържа търговския вид и хигиената на работното си място;
- извършва товаро-разтоварни дейности на преместваеми търговски обекти;
- сглобява преместваеми щанд и витрини;
-  аранжира стоките на щанда и витрините;
-  следи за търговския вид и годността на предлаганите стоки;
-  следи за наличието на етикети и означение за продажната цена на предлаганите стоки;
-  приема парични суми, връща рестото и издава касови бележки и фактури;
-  информира прекия си ръководител за нередности;
-  изпълнява функцията на материалноотговорно лице;
-  изпълнява и други задължения, свързани с работата му и възложени от управителя.
 
Основни отговорности
При изпълнение на своите задължения продавачът носи:
- отговорност за качеството на извършваната работа и за рекламации от клиенти;
- отговорност за установена липса на стоки;
- материална отговорност във връзка с опазването на поверените му стоки;
- отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности;
- отговорност за правилното ползване на фискалното устройство;
- отговорност за спазване правилата за противопожарна безопасност.
 
Продавачът-консултант е подчинен на управителя на Марсилея ЕООД и се отчита директно на него. В ежедневната си работа е във връзка и взаимоотношение и с персонал на WWF-България. Контактува с клиенти, доставчици и представители на контролните органи във връзка с изпълняваната работа.
 
Умения и образование
- Средно или висше образование в областта на рекламата, маркетинга, продажбите или друга аналогична специалност;
- Комуникативност, умения за работа в екип и управление на процеси;
- Свободно владеене на английски език;
- Планиране, контрол и креативност при изпълнение на различни задачи и проекти;
- Компютърна грамотност.
 
Допълнителни предимства
- шофьорска книжка и минимум 2 години реален опит в управлението на автомобил

Срок за кандидатстване и за 2-те позиции: 17 септември 2017 г.
Изпратете автобиография и мотивационно писмо до Костадин Андонов на kandonov@wwfdcp.bg


Моля, пишете в имейла за коя от двете позиции кандидатствате.