WWF се пребори за спасяването на Национален парк „Доняна“ в Испания | WWF

WWF се пребори за спасяването на Национален парк „Доняна“ в ИспанияPosted on 17 July 2019
Испанският национален парк „Доняна“ е убежище за над 6 млн. мигриращи птици
© WWF
В резултат от дългогодишните усилия на WWF върховният съд на Испания блокира плановете за изкуствено променяне на коритото на река Гуадалкивир, която тече в един от най-големите национални паркове на Пиринейския полуостров – "Доняна". Магистратите признаха, че допълнителните дейности биха довели до унищожаването на ценни местообитания в разположения на повече от 135 км² биосферен резерват, където се намира националният парк.

Проектът за драгиране на река Гуадалкивир включва разширяването и удълбаването на корито й, за да могат корабите да достигат до пристанището на Севиля. Най-накрая той беше изключен заради негативното въздействие, което би имал върху околната среда.

В продължение на 15 години WWF работи за спасяването на парка „Доняна“, част от световното природно наследство на ЮНЕСКО. Причината е, че няма яснота за условията, при които ще се изпълни проектът за драгиране на реката, така че да не се навреди на защитената територия, а също и да се спази европейското законодателство – Рамковата директива за водите.

Решението на върховния съд потвърди аргументите на WWF, повтаряйки вече посочените в решението от 2015 г. рискове. А именно, че пристанищната администрация в Севиля не подкрепя действия за „подобряване функционалността на устието на р. Гуадалкивир“.

„Нанесохме последния удар срещу един от най-вредните проекти, които заплашват Националния парк „Доняна“. Решениието на съда е изключително важен прецедент за силна и организирана защита на реките в Испания. То е от огромно значение както за природата, така и за всички хора, които живеят край устието на р. Гуадалкивир“, казва Хуан Карлос дел Олмо, генерален секретар на WWF Испания.

Националният парк „Доняна“ представлява област от блата, потоци и пясъчни дюни, където р. Гуадалкивир се влива в Атлантическия океан. Тя е дом на удивително многообразие от диви животни и застрашени видове, сред които испанският орел и иберийският рис. Паркът е убежище и на над 6 милиона мигриращи птици.

Върховният съд на Испания спаси националния парк от една от най-големите опасности, надвиснали над него. За съжаление обаче той е застрашен и от други рискове, като неустойчиво и незаконно използване на водните му ресурси за селскостопански нужди, както и от добив на природен газ.

Победата на природозащитниците в съда е ключова стъпка към разрешаването на сходни казуси, в които са включени обекти на ЮНЕСКО, като Национален парк „Пирин“.

„Не е трудно да забележим сходство между случая с „Доняна“ и този с „Пирин“, също застрашен от неразумно ползване“, коментира Катерина Раковска, експерт „защитени територии“ към WWF България. „За да се предпази парка от натиска за засилено човешко въздействие, се търсят всички инструменти като съдебни дела и работа с Комитета на ЮНЕСКО за световно природно наследство. У нас предстои последната съдебна инстанция по делото срещу решението на Министерство на околната среда да не прави екологична оценка на проекта за нов план за управление. Той предвижда горско-стопански дейности, както и възможност за гола сеч с цел строителство на спортни съоръжения на площ 12,5 пъти по-голяма от сега разрешената".

 „Доняна“ беше един от петте обекта на ЮНЕСКО, които заедно с Пирин участваха в Глобалната кампания на WWF за световното природно наследство и събраха стотици хиляди подписи на хора от цял свят. Освен това в списъка със застрашени обекти бяха още кораловият риф на Белиз, националният парк „Селуз“ в Танзания, както и Големият бариерен риф край североизточните брегове на Австралия.
Испанският национален парк „Доняна“ е убежище за над 6 млн. мигриращи птици
© WWF Enlarge