ЮНЕСКО призна биосферния резерват „Долна Мура“ | WWF

ЮНЕСКО призна биосферния резерват „Долна Мура“Posted on 12 July 2019
Пейзаж от р. Мура
© Г. Сафарек / WWF
13 000 ха по р. Мура и нейните ценни заливни низини в Австрия бяха официално обявени от ЮНЕСКО за биосферен резерват и част от световното природно наследство. Природозащитната организация WWF приветства решението като значителен пробив в посока опазване на околната среда и уникална възможност за жителите на целия регион. Така долината в долната част на р. Мура става четвъртия резерват в Австрия и първия в граничната област Щирия.

Портата на „Амазонката на Европа“

Извираща от австрийските Алпи, р. Мура се влива в р. Драва на хърватско-унгарската граница, която път се влива в р. Дунав. Така в своя начален участък в Щирия р. Мура всъщност представлява „входа“ на бъдещия резерват „Мура-Драва-Дунав“, който ще обхваща площ от 1 милион ха на териториите на пет държави. Заради заливните гори, влажните зони и речните острови, в които се срещат най-различни редки и застрашени растения, животни и птици, той е известен още и като „Амазонката на Европа“.

„Признанието за биосферния резерват „Долна Мура“ проправя пътя за разработване на централноевропейски моделен регион, където опазването на природата и устойчивото регионално развитие вървят ръка за ръка под патронажа на ЮНЕСКО”, коментира Арно Мол, ръководител на програмата „Мура-Драва-Дунав“ във WWF. „Основната цел зад това усилие е трансграничната защита на един уникален за Европа ландшафт. Реките Мура, Драва и Дунав се простират в Австрия, Словения, Хърватия, Унгария и Сърбия и заедно образуват една от най-богатите на видове територии на нашия континент.“

Естествената динамика на реките непрекъснато оформя нови местообитания за много застрашени животински и растителни видове. Сред тях са над 300 вида птици. Тук се среща най-гъстата популация двойки на морски орли в цяла континентална Европа, както и други застрашени видове като рибарката, черния щъркел, видрата и бобърът. Освен това над 250 хиляди мигриращи водоплаващи птици посещават тези места всяка година. А няколко вида риба като есетрите и дунавската сьомга използват части от 700-километровата дължина на речната система за своята сезонна миграция. През последните двадесет години WWF и нейните партньори от района се стремят да защитят тази област в дългосрочен план, превръщайки я в биосферен резерват – първият в света, който се простира в пет държави.

Идентичността на региона, както и жизненият стандарт на неговите жители зависят до голяма степен от реките Мура, Драва и Дунав: непокътнатите заливни низини защитават населените места от наводнения и осигуряват качествена питейна вода, докато красивите пейзажи увеличават потенциала за развитие на туризма и предлагат възможности за устойчиво горско и селско стопанство, и рибарство.

„Особено в настоящата епоха на климатични кризи и изчезване на видове не е луксозно занимание, а въпрос на оцеляване за човечеството да защити последните си природни територии. Новият биосферен резерват е първата крачка от експлоатацията на природата в посока към устойчив живот в хармония с нея и нейните обитатели”, добавя Мол.

Признаването на „Долна Мура“ от страна на ЮНЕСКО позволява на Австрия да стане част от най-голямата инициатива за защита на реките в Европа. Речните райони в Хърватия и Унгария получиха статут на биосферен резерват още през 2012 г., а скоро след това бяха последвани от Сърбия (2017) и Словения (2018). Като следваща и последна стъпка, всичките пет държави трябва съвместно да кандидатстват пред ЮНЕСКО да включи в своя списък и цялостната екосистема „Мура-Драва-Дунав“.

Словения вече доказа своята готовност за опазване на биосферния резерват: на 30 май правителството в Любляна взе окончателно решение да отхвърли строежа на първата планирана водноелектрическа централа на р. Мура в Храсте-Мота. Такива проекти биха унищожили необратимо уникалния речен пейзаж и биха саботирали усилията за признаването на красивата речна система за биосферен резерват.
Пейзаж от р. Мура
© Г. Сафарек / WWF Enlarge
Традиционна дървена мелница на р. Мура
© А. Форауер / WWF Enlarge
Р. Мура при Госдорф на границата между Словения и Австрия
© А. Форауер / WWF Enlarge