Отговор на WWF на публикациите на Buzzfeed | WWF

Отговор на WWF на публикациите на BuzzfeedPosted on 08 March 2019
logo panda
© WWF
В отговор на поредицата от твърдения за консервационните дейности на WWF, направени от BuzzFeed News, WWF заявява:

В сърцето на работата на WWF са ценните природни места и хората, които живеят в тях. Спазването на човешките права е в основата на нашата мисия.

Ние приемаме всички твърдения много сериозно и започнахме независмо разследване на случаите, повдигнати от изданието. Помолихме BuzzFeed да сподели всички доказателства, които има в подкрепа на тези твърдения, за да подпомогне разследването.

Работата на WWF разчита на дълбока подкрепа, ангажираност и включване от страна на обществеността. Имаме строги политики, предназначени да гарантират, че ние и нашите партньори защитаваме правата и благосъстоянието на местните хора и местните общности там, където работим. Всяко нарушение на тези права е неприемливо за нас и ако разследването разкрие такова, ние се ангажираме да предприемем бързи действия.
logo panda
© WWF Enlarge