WWF и ЮЗДП регистрираха незаконна сеч над Тетевен | WWF

WWF и ЮЗДП регистрираха незаконна сеч над ТетевенPosted on 24 October 2018
Сеч в гора над Тетевен
© UZDP DP Blagoevgrad
Съвместна проверка на служители на природозащитната организация WWF и Югозападно държавно предприятие установи наличието на нарушение при добива на дървесина в Държавно горско стопанство „Тетевен“. Екипите се натъкнаха на пресни следи от изцяло незаконна сеч на дърва за огрев. Нарушението е извършено високо в планината над град Тетевен, при което са отсечени над 10 кубика дървесина.
 
По данни на горското стопанство незаконните сечи зачестяват особено силно в периода на снабдяване на местното население с дърва за огрев през есента. Сходни нарушения са установени в същото насаждение и през миналата година по това време. Служителите на ДГС „Тетевен“ са предприели съответните стъпки и са уведомили прокуратурата за резултатите от проверката.
 
Освен това експертите откриха сериозен проблем и на регламентирано сечище в горското стопанство. Поради трудния терен екипите на WWF и ЮЗДП успяха да обходят 60% от него. Те регистрираха сеч от само 10 кубически метра при разрешени отсечени и извозени 330 кубически метра или 75 камиона дървесина. Експертът на WWF Добромир Добринов изрази съмнение, че с оглед характера на разрешената сеч, останалата част от извозената дървесина е добита извън необходените 40 % от сечището, което повдига съмнения за законния ѝ  произход. От стопанството обещаха цялостна инвентаризация на посетените гори, за да се изчистят всички съмнения и да се преустановят злоупотребите.
 
В хода на съвместната си дейност екипите на WWF и ЮЗДП провериха готовността на стопанството за сертификация по международния FSC стандарт за устойчиво стопанисване на горите. Като една от основните препоръки за подобряване на дисциплината на ползване в държавното стопанство те посочиха необходимостта от по-строг контрол върху работата на дърводобивните фирми с цел ограничаване отсичането на дървета без контролни горски марки в сечищата.
 
Необходимо е горските стопанства да осъществяват по-засилен контрол върху фирмите, провеждащи сечи, за да се премахнат или да се редуцират в максимална степен нарушенията, извършвани при добива на дървесина“, заяви старши експертът по природозащитно законодателство на WWF Добромир Добринов.
 
WWF и ЮЗДП също така засилиха вниманието на горските служители върху правилното маркиране на сечите в горите с оглед установени пропуски при планирането им. Проверяващите екипи все пак оценениха усилията на служителите на горско стопанство „Тетевен“ за поддържане на необходимите количества биотопна дървесина, необходима за опазване на биологичното разнообразие в горите.
 
От средата на 2018 г. WWF и ЮЗДП организират в сътрудничество съвместни проверки на територията на Югозападното държавно предприятие с цел подобряване качеството на добива на дървесина и контрола над горските територии. За да не се извършва незаконна сеч природозащитната организация съветва да се режат само маркирани дървета, а дървесината да се изнася единствено по определините за целта извозни пътища.
Сеч в гора над Тетевен
© UZDP DP Blagoevgrad Enlarge