Бизнес с мисъл за природата | WWF

Бизнес с мисъл за природатаPosted on 28 September 2018
FSC - най-старата независима система за горска сертификация
© FSC
На 28 септември за десета юбилейна година светът отбелязва Петъка на FSC или международния ден на водещия стандарт за отговорно управление на горите. Съветът за стопанисване на горите (Forest Stewardship Council) е международна система за горска сертификация, която набира все по-голяма популярност както в България, така и по света. Отчитайки не само интересите на природата, но и тези на бизнеса и на местните общности, тя е утвърдена като един от най-ефективните инструменти за устойчиво и отговорно управление на горите.

По този повод WWF България проведе първото издание от поредицата #ConnectBusiness2Nature – срещи на лидерите в устойчивия бизнес с мисъл за природата. В дискусията участваха представители на отговорни компании за преработка на дървесина и търговци на продукти от дървесина, а темата беше посветена на това как бизнесът може да допринесе за опазването на природата и същевременно да печели от това.

Международната природозащитна организация WWF подпомага активно сертифицирането по FSC в България. Вече близо 1 500 000 ха или почти 40 % от горите у нас са сертифицирани по FSC. А над 400 компании в дървопреработвателния бранш изпълняват изискванията на сертификата.

Благодарение на упоритата работа на WWF на 16 август 2017 г. FSC одобри българския национален стандарт. Това нареди страната ни сред първите в Европа, довели до успешен край процеса по разработване на национални стандарти по горска сертификация. 

Етикетът на FSC върху продуктите гарантира, че те са резултат от социално и екологично ориентирано горско стопанство. „Като купуваме продукти с логото на  FSC допринасяме за опазването на горите, животните и растенията, които ги обитават, подобряваме качеството и количеството на водите, подпомагаме местните общности, подобряваме условията за работа и безопасност на труд на работещите в горите“, заяви Нели Дончева, ръководител на отдел „Гори“ във WWF България.

Все повече производители на продукти от дървесина внедряват системата на FSC и предлагат изделия с такъв етикет. WWF България се стреми да осигури връзка между производителите и потребителите на дървесина и продукти от сертифицирани по FSC гори.

Системата за горска сертификация FSC е първата световна независима етикетираща система за горски продукти. Тръгнала като идея в началото на 90-те в отговор на обществената загрижност от размерите на обезлесяванетоднес тя се прилага в 86 държави на 5 континента.

FSC има за цел да осигури и насърчи икономически изгодно стопанисване на горите, при спазване на социалните стандарти и правата на местното население, като същевременно се опазва и околната среда и биоразнообразието. WWF и FSC работят заедно за да могат и бъдещите поколения също да се наслаждават на даровете на гората.
FSC - най-старата независима система за горска сертификация
© FSC Enlarge