WWF: Да върнем живота обратно в европейските реки и езера | WWF

WWF: Да върнем живота обратно в европейските реки и езераPosted on 21 September 2018
WWF се обявява за защита на действащото европейско законодателство за водите
© WWF
Сладката вода е един от най-ценните ресурси на нашата планета. Но той бързо се изчерпва. Въпреки огромната роля, която играе в нашия живот, в икономиката и в природата, едва 1% от водата по света е сладка и достъпна. И този 1% е под заплаха: в глобален мащаб климатичните изменения, нарастването на населението и променящите се модели на потребление подлагат на все по-голям натиск сладководни екосистеми като реки, езера и влажни зони.

Ситуацията в Европа също е критична

Днес едва 40% от водите в Европейския съюз са в добро състояние. Затова природозащитната организация WWF използва двудневната Европейска конференция във Виена за да призове за ясен ангажимент към спасяването на реките, езерата и влажните зони, както и за пълното прилагане на Рамковата директива на ЕС за водите. На срещата Европейската комисия и държавите членки обсъдиха напредъка в устойчивото управление на водите и подложиха на съмнение бъдещето на действащото европейско законодателство в областта на водите.

За WWF е ясно, че то е амбициозно и ефективно

То изисква от държавите членки да приведат в добро състояние водите, намиращи се на тяхна територия, най-късно до 2027 г. Според WWF не е необходима промяна на такава силна регулаторна рамка, а политическа воля тя да заработи на практика и да не остане само на хартия. 
 
Рамковата директива за водите е най-амбициозният законодателен акт в Европа за опазване и възстановяване на нашите реки. Искаме да постигнем добро състояние на водите и здрави речни екосистеми, заявява Лорис Ерейфе, регионален ръководител на практика „Води“ към WWF.

Основна цел на WWF е да гарантира, че силното законодателство на Европейския съюз за защита и възстановяване на сладките води ще остане непокътнато.

 „Отслабване на законодателството би било равносилно на обявяване на банкрут на европейската политика за околната среда“, обяви Мартина Минарич  от WWF „Европейски политики“ (Брюксел). „Прекрачвайки първоначалния срок да приведат всички европейски води в добро състояние до 2015 г., сега правителствата са подложени на силен натиск. Но вместо да удвоят усилията си, те отчаяно търсят лесен начин да се измъкнат от ангажиментите си, инициирайки ревизия на законодателството.“
 
Какво можем ние да направим?
 
Като част от тази ревизия, Европейската комисия скоро ще стартира публична консултация, обръщайки се както към експерти, така и към европейски граждани за нашето мнение за европейското законодателство за водите. Резултатите от това допитване ще повлияят пряко върху крайната оценка на Европейската комисия.
 
„Една обективна и прозрачна оценка, включваща обществеността, би била от ключово значение. Затова призоваваме всички заинтересовани страни и европейски граждани да подкрепят реките и езерата и да направят така, че гласът им да бъде чут“, коментира Андреас Баумюлер, ръководител на отдел Естествени ресурси към WWF, Европейски политики  (Брюксел). „Нашето послание към Европейската комисия и държавите членки е много просто – да върнат живота в реките, езерата и влажните зони на Европа.“

През 2000 г. Европейският съюз и държавите членки приеха обширно законодателство за да могат да упрявляват по-добре своите водни ресурси – от реки, езера и влажни зони до потоци, подпочвени води и крайбрежни територии. Познато като Рамковата директива на ЕС за водите, то се смята за един от най-важните елементи на природозащитното законодателство, приеман някога, както и за най-мощния лост на разположение на гражданското общество и на индустрията за силна и амбициозна защита на водите.
WWF се обявява за защита на действащото европейско законодателство за водите
© WWF Enlarge