Общности в Централна и Източна Европа призовават да се справим заедно с климатичните промени | WWF

Общности в Централна и Източна Европа призовават да се справим заедно с климатичните промениPosted on 06 November 2017
Panda March
© WWF
Днес в Бон, Германия, започна 23-та конференция на преговарящите по въпросите за климата на ООН (COP23), на която ще се обсъди предстоящото изпълнение на Парижкото споразумение до 2020 г. Докато стъпките за задържане на глобалното затопляне под 1.5 ° C са комплексни, енергийният преход е очевидна необходимост, която ще подпомогне процеса. CEESEN - мрежа за устойчива енергия в Централна и Източна Европа - призовава общностите сами да задействат промяната.

Изменението на климата и глобалното затопляне бяха определени като основна заплаха за природните ресурси през 21-ви век, а Рамковата конвенция по изменението на климата към ООН работи вече десетилетия върху това как затоплянето да се ограничи до 1.5°C. Въпреки това, само преди две години на СОР 21 в Париж беше одобрено и подписано от 150 държави споразумение, което може да покаже пътя към решаване на проблема.

Една година след влизането в сила на споразумението, все още не е решено как ще бъде приложена рамката на договора. Държавите-членки трябва да се съсредоточат върху съдържанието на насоките за изпълнение на споразумението, за да може то да бъде напълно оперативно до 2020г. Необходимо е и отделните правителствата да направят националните си цели до 2020г. по-амбициозни.

Kонференцията на ООН за климатичните промени слага акцента върху правителствата на отделните държави и тяхната роля и постижения при изпълнение на Парижкото споразумение. От друга стана, вниманието на цял свят е обърнато и към недържавните участници като бизнес, градове, инвеститори и регионални управляващи структури.

Докато националните правителства ще трябва да се съсредоточат върху насоките за изпълнение, общностите в районите, които са засегнати от енергийната бедност, могат да се възползват от тази възможност, превръщайки се в местни посланици за необходимата промяна. Преходът в енергийния микс на местните общности е въпрос, който е не само уместен и необходим за по-добро и по-устойчиво бъдеще, но и може да бъде основополагащ начин за решаване на много предизвикателства и подобряване на благосъстоянието на хората.

Мрежата CEESEN стартира интерактивна платформа за събиране на идеи, добри практики и осигуряване на място за обмяна на опит, за да се подпомогнат общностите  да започнат своя път към енергиен преход. Научете повече тук: https://ceesen.org/bg/

Допълнителна информация:
CEESEN (мрежа за устойчива енергия в Централна и Източна Европа) е широка мрежа от организации и лица от управляващи органи, научни институции, НПО и бизнес с дълбоки познания и опит в областта на енергийната политика, ангажираността на заинтересованите страни, застъпничеството и финансирането. Онлайн платформата на мрежата е място, където всички членове могат да се срещнат с бъдещи партньори, да търсят възможности за финансиране, да участват и да създават обучения в областта на техните интереси. Научете повече от ceesen.org!

CEESEN се подпомага от Европейската комисия по програма "Хоризонт 2020", проект PANEL 2050 (споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ № 696173).
Panda March
© WWF Enlarge
WWF Pavillion
© WWF Enlarge
Panda Hub
© WWF Enlarge