Ключов етап в енергийния преход на Централна и Източна Европа | WWF

Ключов етап в енергийния преход на Централна и Източна ЕвропаPosted on 26 October 2017
Pavel Podruh, Czech Off-Grid Houses
© WWF Bulgaria
Миналата седмица в Прага 200 участници от 11 страни присъстваха на международна конференция на ЦИМУЕ – Централна и Източноевропейска мрежа за устойчива енергия – където научиха как може да бъде осъществен преходът към устойчиви, нисковъглеродни общности.

Конференцията, която се състоя на 19-20-и октомври, събра професионалисти и лидери от региона, които колективно да планират пътя за енергиен преход до 2050г. Събитието на високо равнище, домакин на 25 говорители, подчерта ролята на различните сектори  и разказа успешните истории на ниско въглеродни проекти и иновации.

Участниците се запознаха с многобройните процеси, които са необходими за преминаване към устойчиви общности, като „Устойчивото енергийно планиране“ и разработване на „Пътни карти“. Те също така научиха за ефективни подходи при ангажиране на заинтересованите страни, получаване на финансиране и изграждане на обществена подкрепа за възобновяемите енергийни източници, които са ключови елементи за ефективността на усилията в областта на енергийнато застъпничество.
 
Павел Подрух разказа как проектът му „Чешки къщи извън мрежата” е успял да мотивира хора да използват по-устойчиви методи при изграждане и обновяване на сгради и би могъл да стимулира широка публична подкрепа за други устойчиви енергийни решения.
 
Гостите научиха новините относно начина на управление на енергийния съюз на Европа. Те бяха предоставени от Алекс Мейсън от Европейския офис на WWF.
 
Себастиен Очипенти от Генерална дирекция "Енергетика" към Европейската комисия направи преглед на контекста на Европейската политика и показа стъпките за постигане на устойчив енергиен преход на местно равнище. Той наблегна на важността, която имат гражданите в един общ енергиен съюз, където те да се ангажират с прехода, да се възползват от новите технологии, за да намалят разходите си, да участват активно на пазара и където уязвимите потребители са защитени.
 
Фредерик Бойе, от името на инициативата „Covenant of Mayors“, подчерта ролята, която трябва да играят градовете и местните власти, както и действията, които те могат да предприемат. Ангажиментът им да намалят емисиите на CO2 с 40% до 2030 г. е индикатор за стъпките, които трябва да се предприемат. Тъй като тези организации се стремят да работят в тясно сътрудничество с гражданите, те могат да повлияят на промените в поведението, като същевременно оказват въздействие върху компаниите и други ключови потенциални участници в енергийния преход.
 
Повече информация за ЦИМУЕ и проекта можете да получите на: www.ceesen.org
За да видите подробна програма и кои са говорителите, моля посетете: https://ceesen.org/conference/
Pavel Podruh, Czech Off-Grid Houses
© WWF Bulgaria Enlarge
Alex Mason, WWF EPO
© WWF Bulgaria Enlarge
Jana Plamínková, City Councilor Prague
© WWF Bulgaria Enlarge
Frédéric Boyer, Covenant of Mayors
© WWF Bulgaria Enlarge
CEESEN Conference
© WWF Bulgaria Enlarge