Решава се дали плана за Пирин ще има еколоогичната оценка | WWF

Решава се дали плана за Пирин ще има еколоогичната оценкаPosted on 07 August 2017
Национален парк Пирин, гледан откъм Семково в Национален парк Рила
Национален парк Пирин, гледан откъм Семково в Национален парк Рила
© WWF/Konstantin Ivanov
Върховния административен съд (ВАС) е отменил решението на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) да се отмени решението, че проекта за план за управление на Национален парк "Пирин" не подлежи на екологична оценка*, съобщи природозащитната коалиция "За да остане природа в България".

Отмяната на решението, че няма нужда от оценка обаче не означава автоматично, че въздействието на плана върху природата на парка ще бъде оценено цялостно. Тепърва ще се гледат дела по същия казус, които ще определят ходовете на отговорните институции.

Сложният съдебен казус беше заплетен със серия от протворечиви министерски решения за и против екологична оценка, взети по време на последното служебно правителство. Сега те са обжалвани от институции и неправителствени организации.

Дали МОСВ ще обжалва или не решението, както и дали екоминистреството ще заяви ясно нуждата от екооценка за Пирин, ще даде ясен знак за позицията на сегашното ръководство на МОСВ по отношение на опазването на природата.

Природозащитниците припомнят, че екологичната оценка трябваше да е предмет на изработването на плана за управление на Национален парк "Пирин". Така е записано в заданието за изработване на плана. Тя е финансирана от Оперативна програма Околна среда (ОПОС), но фирмата „Пролес“, избрана за изработката на плана, е прескочила това свое задължение.

WWF ще следи случая и ще ви информира за развитието.

- - -
* С Екологичната оценка (ЕО) се дава представа за очакваните промени, които ще настъпят в околната среда от изпълнението на инвестиционните инициативи, заложени в планове и програми в сферата на: селското и горско стопанство; рибарството; транспорта; енергетиката, промишлеността, включително добива на подземни богатства; управлението на отпадъците; управлението на водните ресурси, туризма, устройственото планиране и земеползване.

Целта на тази оценка е да осигури високо ниво на защита на околната среда чрез определяне на очакваното въздействие от дейностите, предмет на стратегическото планиране.
Национален парк Пирин, гледан откъм Семково в Национален парк Рила
Национален парк Пирин, гледан откъм Семково в Национален парк Рила
© WWF/Konstantin Ivanov Enlarge