Общ устройствен план на Приморско отваря нова вълна за презастрояване на Южното Черноморие | WWF

Общ устройствен план на Приморско отваря нова вълна за презастрояване на Южното ЧерномориеPosted on 29 June 2017
Дюните на Приморско може бързо да бъдат застроени.
© WWF / ForTheNature.org
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България", в която членува и WWF, предупреждава, че одобреният от Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) проект за нов Общ устройствен план (ОУП) на община Приморско ще урбанизира и последните останали незастроени плажове по Южното Черноморие. Приемането му освен това може да доведе до нова европейска наказателна процедура за България. Природозащитниците настояват министърът на околната среда и водите Нено Димов да не приема оценката на ВЕЕС и да върне за доработка проекта за ОУП на община Приморско – така, както е в правомощията му.
 
Коалицията „За да остане природа в България“ предупреждава, че това е старт на втората вълна от презастрояване на българското Черноморие. ВЕЕС прие всички предложения, показани по картата, като отпадат само ОК 1 (нов курорт), ОС 1 (нови вилни селища) на Аркутино, ОС 8 (нови вилни селища) между Стамополу и пътя, и с малко бяха намалени площите на новите вилни селища ОС 7, ОС 6 и ОС 4. Въпреки това планираното ново строителство ще е много повече от сега съществуващото.

Тук може да свалите картата от сайта на екоминистерството.

Площите с хоризонтални райета са обозначени за ново застрояване. ОК означава курорт, ОС = ваканционни селища, ОВ = вили, ЖС = жилищна зона със средна височина, ЖМ = жилищна зона с малка височина, Ц = централна смесена зона, СМО = смесена многофункционална зона. Отделно на картата са обозначени земеделски земи и гори с допустима промяна на предназначението.

Новият ОУП не гарантира откъде ще дойдат допълнителни чисти питейни води за новите легла. Като вариант са посочени частният проект за язовир "Индже Войвода" и проектът за нов язовир "Младеж" в Природен парк "Странджа". Обаче и двата проекта не са оценени.
 
Така стои и въпросът с пречиствателните станции - независимо че само преди 6 месеца община Приморско подписа проект за реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадни води - Китен до капацитет от 55 000 еквивалент жители, в изменението на ОУП се предвижда натоварване от 80 000 обитатели. Освен това не е изследвано влиянието на нови 5 пристанища върху морската среда.
 
Бреговете на влажните зони Караагач и Стамополу ще бъдат застроени и гнездящите птици - прогонени. Защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 "Ропотамо" и "Караагач" и "Комплекс Ропотамо" ще бъдат увредени до степен природата да не може да се възстанови повече и в резултат ще стартира наказателна процедура срещу България, смятат от природозащитната коалиция.

Последните находища на тракийско лале в България ще бъдат унищожени при строителство или почти напълно увредени заради утъпкване. Според Червената книга това е балкански ендемит (среща се само на Балканите), критично застрашен вид в страната: http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Tulthrac.html.
 
Коалицията „За да остане природа в България“ призовава за промени в Закона за устройство на Черноморието и за въвеждане на нова устройствена Зона В за запазване на незастроените местности. Въвеждането на превантивна устройствена защита ще отговори на очакванията в обществото за съхраняване на малкото останала природа, в противовес на презастрояването на крайбрежието.
 
Сега с общия устройствен план на община Приморско се узаконяват незаконосъобразните устройствени планове и отварят нови възможности за застрояване, а същевременно промените в Административно-процесуалния кодекс ограничава възможността на граждани и неправителствени организации да обжалват, предупреждава коалицията „За да остане природа в България“.
 
Коалиция „За да остане природа“ изпраща призив до министър-председателя Бойко Борисов и до министрите на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройство с искане за връщане за ново преразглеждане във ВЕЕС на екологичната оценка на Изменението на Общия устройствен план (ИОУП) на община Приморско.
 
Коалицията призовава всички загрижени за съдбата на Черноморието граждани също да заявят своята воля и да поискат от институциите преразглеждане на решението на ВЕЕС от 26 юни. Текст на писмото може да намерите на фейсбук страницата на "За да остане природа в България".
Дюните на Приморско може бързо да бъдат застроени.
© WWF / ForTheNature.org Enlarge