Законови промени ще улеснят застрояването по Черноморието | WWF

Законови промени ще улеснят застрояването по ЧерномориетоPosted on 16 May 2017
Защитената местност Камчийски пясъци край Шкорпиловци беше нарочно закрита, а горите й - заменени, за да бъдат застроени
Защитената местност Камчийски пясъци край Шкорпиловци беше нарочно закрита, а горите й - заменени, за да бъдат застроени
© Zlatni Pyassatci Nature Park Directorate
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи “За да остане природа в България“, в която членува и WWF, остро се противопоставя на готвените промени в Закона за опазване на земеделските земи, които ще улеснят застрояването на българското Черноморие. Предложението е внесено от депутата Йордан Апостолов от „Обединени патриоти“ и група депутати, сред които и ГЕРБ и предстои да бъде гласувано, вероятно още тази седмица.

Готвените промени са реверанс към възползвалите се от заменки от времето на Тройната коалиция, които, освен че се прочуха като изключително ощетяваща държавата практика, станаха причина и за наказателна процедура срещу България от страна на Европейската комисия.

Целта на промените е удължаването с три години на срока на валидност на решенията за промяна на предназначението на земеделските земи, когато не е започнато строителството, заради което се сменя предназначението на земята. Срокът вече е удължаван, за да се улесни застроването и да се опазят интересите на собствениците на имотите. Изтичането на валидността на решенията за промяна на предназначението на земеделските земи ще превърне тези земи отново в земеделски, което означава, че общините няма да могат да издават разрешения за строеж на тях, Регионалните инспекции по околна среда и водите ще са длъжни да правят преценка за Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните намерения и масовото дозастрояване на крайбрежието ще бъде осуетено.

Във въпросните земи попадат над 70 % от всички дюни (4654 декара), които са станали частна собственост в нарушение на Конституцията и законите. Удължаването на срока за реализация на инвестиционните намерения не засяга единствено дребните собственици, както описват мотивите си вносителите на промените, а по-скоро дава шанс на имотни спекуланти и строителни предприемачи като: „Макси - І” АД, "Бългериан Пропърти Инвестмент Тръст", Мадара Бяла; КВМ Инвестмънт, СТЦ Перелик, Рила спорт, Рийс интернешънъл ЕАД, Ибердрола и др., които са придобили по съмнителен начин тези имоти от държавата и общините или са ги закупили на изключително ниски цени като земеделски земи от собствениците им. Сред тези имоти са и заменените с държавата за по 18 ст. на квадратен метър чрез скандално известните заменки от периода преди 2008 г. терени край морето на Камчия. Вместо да подкрепи дребния и средния бизнес, проектозаконът ще застраши емблематични кътчета като: Камчийски пясъци, Шабла, Тюленово, Корал, Карадере, Иракли, Синеморец и още много други, останали непокътнати все още единствено заради бурните граждански протести през годините.

Природозащитниците изразяват съмнение и че този законопроект касае само 0,001 % от поземления фонд на България, тъй като от справка на сайта на Министерство на земеделието и храните става ясно, че площите със селско-стопанско предназначение са 5,2 милиона хектара. С други думи, проектът би трябвало да засяга едва 52 хектара или 520 декара. За сведение, само собствениците на Карадере притежават 1500 декара незастроени, но с променено предназначение терени, според взета информация от документи на община Бяла и Административен съд Варна.

За да защитят последните незастроени места по морето и да предотвратят тези законови промени, гражданските групи „Да запазим Корал“, „Да спасим Иракли“ и „Да спасим Карадере“ организират протест на площад „Народно събрание“ на 16 май от 18,30 часа. Коалиция „За да остане природа в България“ подкрепя протеста на гражданите и се присъединява към техните искания:

1. Вносителите да оттеглят законопроекта.
2. Министерството на земеделието и храните да публикува справка за всички имоти, които ще възстановят земеделското си предназначение и да прогласи решенията за промяна на предназначението им за загубили правно действие.
3. Министерството на земеделието и храните да уведоми общините, на чиято територия се намират тези имоти, и да ги предупреди, че за тях не могат да издават разрешителни за строеж, преди да се извърши нова промяна на предназначението.
4. Министерството на земеделието и храните да уведоми Министерство на околната среда и водите, както и РИОСВ, на чиято територия има такива земи, за загубата на валидност на решенията за промяна на предназначението на земята и възстановяването на земеделското ѝ предназначение с оглед правилното процедиране на инвестиционни намерения на тези земи.

Повече за процеса на заменките при Камчийски пясъци: http://forthenature.org/cases/9
Защитената местност Камчийски пясъци край Шкорпиловци беше нарочно закрита, а горите й - заменени, за да бъдат застроени
Защитената местност Камчийски пясъци край Шкорпиловци беше нарочно закрита, а горите й - заменени, за да бъдат застроени
© Zlatni Pyassatci Nature Park Directorate Enlarge