Пожарната безопасност в природен парк „Витоша“ може да се осигури, без да се уврежда природата | WWF

Пожарната безопасност в природен парк „Витоша“ може да се осигури, без да се уврежда природатаPosted on 17 October 2015
Строеж в природен парк "Витоша"
© Прозрачни планини
Аргументите на WWF и редица природозащитни организации за неподходящото разположение на двете наблюдателни кули за противопожарна безопасност в природен парк „Витоша“ са били взети частично под внимание. На фона на редица възражения, отправени от природозащитници и туристи през последната седмица, Регионалната инспекция по околната среда и водите в София се е отказала да строи кулата, предвидена за биосферен резерват „Бистришко бранище”, и вместо това е постигнала договореност с „Ръководство на въздушното движение” съоръжението да бъде разположено на тяхна съществуваща кула .
 
Колокацията е положително развитие, което ще намали антропогенния натиск в планината и ще опази нейния пейзаж.
 
Въпреки тази добра новина, все още предизвиква недоумение защо същият подход не бъде приложен и спрямо другото съоръжение, за което най-подходящото място са съществуващи постройки на Черни връх.
 
РИОСВ-София не се отказва от строежа на кула с височината на 10-етажен блок в района на м. Капакливец край ски плац “Заека-Стената-Спас”. Местоположението на кулата не е съобразено така, че да нарушава минимално съществуващия ландшафт на парка, напротив – то е на равнинно място близо до острия откос на Стената, така че ще може да се вижда чак от София.  Изглежда единствено се е внимавало да не пречи на бъдещи ски писти в района.
 
Резултатът ще бъде още една стърчаща постройка сред дивата природа. Освен че няма да е красиво, съоръжението не е и целесъобразно, а за строителството  се харчат средства, които биха могли да се разходват много по-ефективно за закупуване на уреди за противопожарно наблюдение, които да се разположат на вече съществуващи сгради. Така би могъл да бъде покрит много по-голям периметър, без да е необходимо тежка строителна техника да работи на територията на парка и хората да снимат пъплещи бетоновози из планината.
 
„По-целесъобразно ще бъде съоръженията за противопожарна защита да бъдат монтирани на съществуващата кула на Черни връх или на територията на Люлин планина. При втория вариант ще може да се обхванат и наблюдават повече горски територии, дори извън природния парк, и ще се спази принципът, че природните паркове не са места за застрояване – коментира случая експертът в програма „Гори“ на WWF Александър Дунчев. – Режимите на парка неслучайно са толкова строги, тъй като целта им е освен биоразнообразието да се запази и ландшафтът“ – добави той.
 
Призоваваме Регионална инспекция по околната среда и водите – София да преразгледа спешно месторазположението на втората наблюдателна кула, по чието изграждане вече се работи. С по-голямата си надморска височина Черни връх предоставя много по-добра възможност за противопожарно наблюдение, без да се харчат ненужно толкова много публични средства от оперативна програма „Околна среда”.
Строеж в природен парк "Витоша"
© Прозрачни планини Enlarge